Anerchiad Anarchaidd 1#

Be ydi anerchiad anarchaidd?

Mwydradau anarchaidd yn y Gymraeg ar y we ynde!

Heddiw mae pobol Groeg yn cwffio yn erbyn cwtogi eithafol.

Dyma lle ddeilliodd ein syniad gorllewinol o democratiaeth a mae’n braf gweld eu bod yn parhau a’r traddodiad yma o godi llais yn y drafodaeth ynglyn a’r hyn fydd yn cael effaith pellgyrhaeddiol ar eu bywydau.

Dyma ddyfyniad a wnes i ddwyn oddi ar proffil anarchydd cymraeg oddi ar facebook fel y blogsan cyntaf…

“Dylai ein strategaeth fod – nid yn unig i ymladd Ymerodraeth wyneb yn wyneb ond i warchae arni. Ei hamddifadu o ocsigen. Ei chywilyddio. Ei gwawdio. Gyda’n celf, ein cerddoriaeth, ein llên, ein styfnigwrydd, ein llawenydd, ein hathrylith, ein hymroddiad di-ildio – a’n gallu i adrodd ein storïau ein hunain. Storïau sy’n wahanol i’r rhai y cyflyrwyd ni’n feddyliol i’w credu.

Fe fydd y chwyldro corfforaethol yn dymchwel os gwrthodwn ni brynu yr hyn maen nhw’n ei werthu – eu syniadau nhw, eu fersiwn nhw o hanes, eu rhyfeloedd nhw, eu harfau nhw, eu syniad nhw fod y cyfan yn anorfod.”
– Arundhati Roy

Mi fyddaf yn postio celf, cerddoriaeth, llen a newyddion o safbwynt anarchaidd/adain chwith ar y blog yma yn gyson (gobeithio!) Os yr ydych yn ffeindio unrhyw ddefnydd yn trafod anarchiaeth yn y gymraeg, postiwch o yma!

Dydi’r iaith Gymraeg DDIM rhy fach i gyfleu’r synaidau mawr! (A)