Sgwrs Gyda Sgwatwyr – Erthygl i bapur newydd y Brifysgol.

Yr wythnos yma fe fydd y Llywodraeth yn pleidleisio ar deddf a fuasai yn gwneud Sgwatio (byw mewn adeilad gwag heb ganiatâd) yn anghyfreithlon.  Fel adwaith i hyn mae criw o anarchwyr wedi dechrau Sgwat mewn tafarn sydd wedi bod yn wag ers 5 mlynedd yng Nghaerdydd. Gan y criw yma gynlluniau mawr ar gyfer atgyweirio’r adeilad a’i droi fewn i ganolfan cymdithasol ar gyfer y gymuned leol.

Dywedodd Efa eu bod yno’n syml  ‘achos man wast o adeilad neis’. Ychwanegodd hefyd eu bod wrthi’n trwsio’r adeilad ac am ei ddefnyddio fel canolfan gymdeithasol i’r gymuned. Yno fydd pobol lleol yn gallu dysgu sgiliau drwy weithdai, cael  bwyd am ddim mewn ‘people’s kitchen’ unwaith yr wythnos a bydd yr adeilad hefyd ar gael i pobol gynnal cyfarfodydd. Yn barod mae cyfarfod ‘Bwyd Nid Bomiau’ wedi ei gynnal yno. Grŵp ydynt sydd yn hel bwyd o sgipiau archfachnadoedd, ei goginio, ac yna ei roi i bobol am ddim ar y stryd. Maent hefyd yn rhannu taflenni sydd yn tanlinellu’r modd mae cyfalafiaeth yn creu gwastraff bwyd enbyd. Does dim modd cyfiawnhau gwastraff fel hyn o ystyried bod un plentyn yn marw o newyn bob tair eiliad rhywle yn y byd.

Mynegodd Efa ei barn ynglŷn a’r deddf a buasai yn gwneud Sgatio’n anghyfreithlon;

‘Dwi’n meddwl ma’n syniad drwg, does dim byd yn rong efo cymryd adeilada… dydi’r adeilad yma ddim wedi cael ei ddefnyddio ers 5 mlynedd felly man jyst eistedd yma yn disgwyl i ddisgyn fewn i’r llawr, felly man iawn i ni neud defnydd ohono. Dydw i ddim yn gweld pam ddyla hynna fod yn anghyfreithlon’

Gofynnais wrth Efa ynglŷn a’r heddlu, ac os yr oeddynt wadi cael unrhyw drafferth ganddynt;

 ‘Gaetho  ni unlawful police raid neithiwr, ma section 6 yn amddiffyn squatters. Os mae nhw (yr heddlu) yn torri fewn ellith nhw fynd i jel am 6 mis a cal ffein o 5000 o bunoedd. Neithiwr nath yr heddlu ddod mewn a malu clo ni, natha ni adal nhw fewn yn y diwadd achos odda ni ddim isho nhw torri’r drws dim mwy nag oeddan nhw wedi’n barod so odd hynan fatha scary, slightly exciting. Lwcus natha nhw adal ni lonydd achos dodda nw ddim efo hawl i fod yma eniwe ond heddlu ydyn nhw so geith nhw neud be ma nhw isho rili.’

Ychwanegodd Cravos, sgwatiwr arall;

‘Da ni yma i aros, ac os cawn ni ein symyd ymlaen nawn ni jest sgwatio adeilad arall achos ma na lot o adeilada gwag yn Caerdydd’

Mae’r Sgwat ei hyn yn le wefreiddiol i fod, mae pobol cerddorol a celfyddydol yno felly’n amal mae rhywyn yn chwarae offeryn neu’n creu celf pan nad ynt wrthi’n trwshio’r lle. Os yr hoffech fynd i ymweld a nhw a efallai rhoi help llaw efo’r holl waith atgyweirio, ewch a cnociwch ar eu drws yn y dafarn  ar waelod Cliffton Street yn Splott. 

Mae hanner miliwn o dai gwag yn DU, 5 mil o fobol ar restrau aros am dai a degau  o filoedd yn ddigartref.  Gennyf pob parch at y rhai sydd wrthi’n sgwatio ac yn wir gobeithio na fydd y llywodraeth mor ffôl a gwneud Sgwatio yn anghyfreithlon.

2 o Sylwadau

  1. A’i The Clifton yw’r cyn-dafarn?

  2. @Rhys. Na, Tredegar ar ben arall y stryd.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s