Ail-feddianwn Caerdydd!

Mae’r mudiad ‘Occupy’ a ddechreuwyd gyda 17 pabell yn Wall St, Efrog Newydd (Cylgrawn gwych o’r enw Adbusters sy’n gyfrifol am hyn) ond bellach wedi lledaenu fel brech heintus ar draws y byd. Un sy’n boendod i’r awdurdodau a chaiff ei hamlygu wrth weld y modd ffiaidd mae’r heddlu adweithio i’r protestiadau. Defnyddiwyd bwledi rwber a chwistrelli pupur i symud y protestwyr heddychlon yma mewn rhai llefydd. Does dim syndod fod Heddlu De Cymru wedi ymateb i’r ymdrech cyntaf i feddiannu Caerdydd (wrth ymyl y Castell) gyda grym arswydus (fideo o hyn). Cafodd pobol yn llythrennol eu gwthio o’r fan gan heddlu ar geffylau. Cafodd 6 eu harestio, rhai ohonynt yn fyfyrwyr yn y brifysgol hon. Gwrthododd 2 ohonynt rybudd ac maent am ymddangos o flaen llys ynadon Caerdydd yn yr wythnosau nesaf. Beth ddigwyddodd i’r hawl i wrthdystio’n heddychlon? Ydym yn agosáu at fyw mewn gwladwriaeth dotalitaraidd, Orweliaidd?
Pam bod pobol yn fodlon campio yn oerni gaeaf a chael eu hambygio gan yr heddlu? I ba bwrpas mae’r bobol yma yn protestio? Yn syml, gwrthdystiad yn erbyn cyfalafiaeth ydi ‘Occupy’. Yn erbyn y banciau sydd wedi achosi’r crisis economaidd, yn erbyn y toriadau diangen ac yn erbyn y bobol sydd yn elwa’n fawr ar draul y llai ffodus. Cyfalafiaeth yw’r system economaidd bresennol sydd yn golygu bod pobol yn newynu’n ddiangen, yr amgylchedd yn cael ei ddinistrio a bod arian yn hytrach nag anghenion pobol yn pennu popeth.
Cri’r protestwyr yw ‘Ni yw’r 99%’. Cyfeiriai hyn at y 1% cyfoethog, y cyfalafwyr y maent yn eu protestio yn ei herbyn ac sydd a gymaint o rym dros eu bywydau. Os yr hoffech ddysgu rhagor am hyn a thrafod be sydd yn amgen i gyfalafiaeth, ewch da chi ar Transport House a siaradwch gyda Occupy Cardiff.
Yr oeddwn yn bresennol dydd Sadwrn diwethaf yn yr ymdrech i ail sefydlu ‘Meddiannwn Caerdydd’. Yr oedd yr heddlu yno yn disgwyl amdanom ac wrth i ni wneud placardiau ar y llawr, fe wnaethon nhw fygwth ein harestio. Fe wnaethon nhw hefyd bygwth ein harestio os yr oeddwn yn gorymdeithio trwy’r ddinas gyda baneri er mwyn godi ymwybyddiaeth ynglŷn â Occupy Cardiff. Ar ôl trafod a thrafod penderfynodd y grŵp i gampio yn Transport House, adeilad undebau Cymru. Yma ni fyddwn yn cael ein herlid gan yr Heddlu.

Fe wnaeth grŵp ‘Bwyd nid Bomiau’ ddod a swper cynnes at y gwersyllwyr ar y noson gyntaf. Dywedodd y rhai a fu’n campio’r noson honno bod rhaid i un neu ddau aros yn effro drwy’r nos gan i bobol feddw ddod draw i gega. Ar wahân i ambell feddwyn o’r BNP mae’r adborth gan y cyhoedd ynglŷn â Occupy Cardiff wedi bod yn ffafriol, mae pobol yn chwilfrydig amdano.
Bydd gweithdai a gwersi Arabeg a Chymraeg yn cael eu rhoi yng ngwersyll Occupy Cardiff. Ewch draw os gewch chi siawns am sgwrs, neu i gampio os yr ych yn ddewr! Un nod gan Occupy yw dechrau’r sgwrs ynglŷn â be all fod yn amgen i gyfalafiaeth. Does dim rhaid derbyn toriadau na derbyn yr 1% yn sbwylio’r blaned hon i ni gyd. Dilynwch Occupy Cardiff ar twitter neu facebook os hoffech ragor o wybodaeth.

2 o Sylwadau

  1. Ie wir. Es i’r ymgais gyntaf yng Nghaerdydd, ac odd ymddygiad yr heddlu yn dra ymosodgar – yn enwedig wrth styried nad oeddent nifer yn fwy na’r protestwyr. Clywais si bo heddlu Caerdydd a Chasnewydd wedi aros am wythnos o wersi gyda’r Met ar ôl mynd draw i’w hatgyfnerthu yn nherfysgoedd yr haf – falle bod hyn yn rannol esbonio.

    Yn fwy positif yw datgan llwyddiant Meddiant Abertawe, wnaeth campo’r noson ar ddiwrnod y streic a sgwrsio’n bositif da nifer o’r cyhoedd. Gweithred arall dy’ Sadwrn, a gyda gobaith gwersyll parhaol rhywbryd…

    • Mae cyfarfod dydd gwener yma i ail (drydydd?) sefydlu meddianwn Caerdydd os oes diddordeg gennych, mae’r holl wybodaeth ar facebook.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s