Cyfweliad gyda aelod o Anarchwyr Abertawe

Cyfweliad Gyda Caradog

Diolch i Caradog a phawb yn Sgwat ‘Cwtch’ a groesawodd ni yno.

Erbyn i’r blog yma cael ei gyhoeddi mae’r gymuned Cwtch yn anffodus wedi bod yn y llys ac am cael eu dadfeddianu (efictio) o’r adeilad. Pob lwc iddynt pan daiff yr heddlu i’w dadfeddianu o’r adeilad yfory. Yr ym yn meddwl amdanoch mewn brawd a chwaeroliaeth.

Dyma eu tudalen gweplyfr, dilynwch!