Blew ac Anarcha-Ffeminyddiaeth.

Gwrthdystiad anarcha-ffeminyddol neu tocynistiaeth arwynebol er hawliau merched?

Blew. Cedors. Fflwff. Bethbynag yr hoffet ei alw mae POB merch efo’r sylwedd yma yn tyfu allan o’i chorff. Taset ti’n dod o blaned estron ac yn landio yng Nghymru baset yn cael maddeuant am gredu fel arall.

Pam ein bod ni gyd yn shafio/waxio/eipilateio/whateverarallsytynublewio?

Yn Asia, Affrica a llawer o ddiwyllianau eraill nid yw’r genod yn eillio eu blew. Fe ymdengys hefyd mai peth eithaf diweddar ydio yn ein cymdeithas gorllewinol ni hefyd mor ddiweddar a’r 20 fed ganrif (os mae unrhywun wedi gweld cynchgrawn las o’r 70’au fyddech yn gwybod ‘nunuin be dwi feddwl).

Paham bod merched Cymru methu dychmygu gadael y ty gyda coes flewog, neu cesail llawn cedor? Ma rhai genod ofn mynd am noson allan heb eillio eu ffrwch! Nid yn unig mae hyn yn boen yn gont (pardon the pun) ond yn beryg! Man le sensitif iawn! Un slip bach a dani yr gwrthwyneb i fwcd (mewn ffordd drwg) am sbel.

Mae rhai yn dweud mai yn yr is ymwybod bod y gymdeithas gyfalafol-batriarchaidd sydd ohoni yn ceisio nid yn unig i gael ni i deimlo’n wael am ein hunain fel bod rhaid i ni wario pres i deimlo’n ‘normal’. Gellir dweud hefyd fod eillio ar un lefel yn ein troi yn blant, creaduriaid sydd ddim i’w cymeryd o ddifri fel pobol cyflawn a meddwl aeddfed. Blew yw’e arwydd cyntaf o aeddfedrwydd rhywiol.. ai ffordd arall anymwybodol o’n troi ni’n blant ydi’r pwysau cymdeithasol aruthrol ‘ma i eillio?

Meddyliwch am y peth… Buasai peidio eillio yn safio amser, arian, gwastraff i’r amgylchedd… fydd o’n safio poeni a stressio (da nin rhyw prysur sa da chi ‘di sylwi, only so much multitasking fedra ni manijo). Buasai hefyd yn safio cesail amrwd sydd yn digwydd os yr ydych yn teimlo bod rhaid i chi shafio bob yn ael dydd, ma’n brifo!

Dwi heb shafio ers mis. Ia, dwi gwbo… Ffoc. Ing. Hell.  Dwi heb gael y hyder i adael y ty mewn sgert eto ond mi nes i fynd allan mewn top bach strappi i gig a dwi’n meddwl welodd ambell i berson mod i heb shafio’r pitts! Ych a fi!

Oedd bobl yn malio? Na, dwi ddim am flaterio fy hyn, gan rhanfwya bobl stwff pwysicach i boeni am fel arfar! Oedd y lle llawn lefftis admittedly (gig ‘love music hate racism’ oedd o). Buaswn i ddim mor hyderys yn Vodka Revs neu Clwb Ifor hyd yn oed a ma fanno arfer llawn teips arti ffartis sydd efo llun Freida Kahlo fel banner facebook nhw neu riw rwtsh fela.

Oeddwn i eitha balch o’m hyn, mynd allan heb eillio.. OND ar ol meddwl am y peth.. ydi hyn go iawn yn assertio hawl fi i neud be dwisho heb boeni am ‘cymdeithas’ bondigrybwyll ‘ma? Pam ma genod yn dioddef gorthwm ar draws y byd, cael eu cam drin a dioddef go iawn pa hawl sgena i feddwl dwi wedi gwneud y Suffergettes yn prowd wrth beidio eillio am fis o ‘mywyd?

Ydi hyn yn docynistiaeth ofer? Ydio’n dda i’r mudiad ffeminyddol chwarae i mewn i ddwylo’r ystradebau yma?

Dyweddodd yr arch anarchyddes ffeminyddol Emma Goldman;

‘Direct action is the logical, consistent method of Anarchism.’

Ellir dweud bod tyfu’ch blew yn weithred yn erbyn patriarchiaeth? Wn i ddim, basa paentio blew ar goesa merched ar bob billboard  ella mwy fatha gweithred uniongyrchol ‘go iawn’.. Mae angaen dychymyg er mwyn tanseilio’r eidiolegau mae’r system yn ei gynnal. Yn ogystal a chydig o geillia ac amynedd.

Am y tro dwi eitha bodlon efo bod yn slebog siani flewog, ma hynnu’n ddechreuad. (A)

Erthygl gan Jam dy Fam

Advertisements

1 Sylw

  1. pawb at y peth y bo, ond rhaid cydnabod bod y pwysau i gyrraedd rhwy berffeithrwydd anghyraeddadwy yn gallu bod yn ddrwg. Trueni bod y postiad wedi cael ei dynnu o dudalen TFNB Caerdydd 2012 / WNBR Cardiff 2012, efallai am nad oedd y sawl sy’n gofalu amdano’n deall ac yn gweld ei berthnasedd, ond mae’n berthnasol gan fod y daith honno’n gyfle i gael hwyl ac i ddangos beth yw pobl mewn gwirionedd heb hidio am rai o’r normau a’r confensiynau sy’n caethiwo pawb


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s