Binio ar S4C

Rhaglen ddogfen am Binio/Freeganiaeth/Defio Skips. Mae llawer o anarchwyr yn gwneud hyn fel protest yn erbyn y modd mae cyfalafiaeth yn methu darparu bwyd i’r rhai sydd ei hangen ac yn gwastraffu.

Anarchiaeth a Chenedelaetholdeb yn ‘Barn’

Dwy dudalen o hen rifyn o ‘Barn’ yn amddiffyn anarchiaeth fel athroniaeth i’w barchu. Rant difyr tu hwnt!

Tudalen 1

Tudalen 2

 

Cerddoriaeth tanddearol a’r Ffagl Ffwciedig.

wUw, Twmffat, Radio Rhydd, Efa Supertramp… rwan mae yna artist radicalaidd arall ar y sin Gymraeg! Gwelais ei drac am y ffagl olympaidd ar ‘Y Twll‘ .

Rhowch gwrandweiad iddo. Fe ymddengys fod cnwd newydd o gerddoriaeth tanddearol yn dod i’r wyneb ar ol blynyddoedd llesg cerddoriaeth diflas dosbarth canol, canol y ffordd yn yr SRG. Gwyliwch y gofod ‘ma!

Straffagl

Mae can am y ffagl Olympaidd gan Radio Rhydd hefyd.

Dyma’r trac am y ffagl Olympaidd… os yr ydych chi wedi bod yn yr ardal pan oedd y ffagl (syniad propaganda gan neb llai na Goebbels!) gwelwch bod yr Olympics dim am gadw’n heini a athletau.. cnychwledd cyfalafol ble ceir Killer Coke a cachu cyffelyb ei wthio arnom ni’n ddi-drugaredd ydi o.

Mewn gwad ble mae pobol yn llwgu ag yn crafu byw mae gwario biliynau ar y fath rwtsh yn aflan. Dim ond esgus arall i gael y fyddin ar y strydoedd (a siwr o fod eu cadw nhw yna ar ol i’r gemau ddarfod) ac hefyd gwthio nwyddau arnom ni. Mae grwp Anarchaidd FAI wedi datgan eu bod yn gweithredu’n uniongyrchol yn erbyn yr Olympics. Maent yn datgan:

‘In the United Kingdom of clockwork control and domestication, we’re some of the ‘unpatriotic ones’ who find the 2012 Olympics, with the ensuing spectacle of wealth (when so many here struggle to feed themselves and their families), harmful developments and escalating police state, frankly offensive. But no union or movement calls our shots, and we have no inhibition to use guerrilla activity to hurt the national image and paralyze the economy however we can. Because simply, we don’t want rich tourists – we want civil war.’

Geiriau cryf iawn, gobeithiaf byddynt yn protestio mewn dull di-drais ond tra bo pobl y wlad yma gorfod byw dan amaodau mor drychinebus a wrth iddynt weld gwastraff a chyfoeth y lleiafrif, bydd hyn yn meithrin agweddau eithafol.