Anarchiaeth a Chenedelaetholdeb yn ‘Barn’

Dwy dudalen o hen rifyn o ‘Barn’ yn amddiffyn anarchiaeth fel athroniaeth i’w barchu. Rant difyr tu hwnt!

Tudalen 1

Tudalen 2