Parti yn y Stryd / Reclaim the Streets

CARS CANNOT DANCE: When they move they are violent and brutish, they lack sensitivity and rhythm.

CARS CANNOT PLAY: When they diverge from the straight and narrow, they kill.

CARS CANNOT SOCIALISE: They privatise, separate, isolate and alienate.

Dechreuwyd y brotest a elwir yn Reclaim the Streets gan y mudiad Earth First. Parti mawr yn y lon ydyw yn ei hanfod gyda systemau sain yn rheiddio cerddoriaeth techno neu bass gan amlaf. Protest ydyw yn erbyn ceir. Yr ydym ni wedi goroesi am filiynau o flytnyddoedd hebddyn nhw, pam ein bod ni yn teimlo bod rhaid cael ceir arnom ni rwan?!

Mae Reclaim the streets wedi digwydd dwywaith o’r blaen yng Nghaerdydd hyd y gwn i. Y tro cyntaf yn 1996 yr oedd yn lwyddiant, gyda canoedd yn dawnsio a cael hwyl yn enw amddiffyn y ddaear. Gwelais ffoto o’r miri yng ngharafan ffrind i mi. Oedd o’n edrych fatha laff! Yr ail dro gwnaeth ymgyrchwyr drio cynal Reclaim the Streets yng Nghaerdydd fe wnaeth sawl un eu harestio.

Mae dangosiad o ffilm ddogfen ynghylch Reclaim the Streets yng Nghaerdydd ar ddydd Gwener 12eg o Ebrill – dewch am 6:30yh i ddechrau am7yh

 

Hannes protestiadau lonydd yn ynysoedd Prydain-‘Reclaim the Streets’ Ffilm yn y Wells Hotel

reclaim_the_steets_poster_cymraeg

Mae’r Red and Black Umbrella wedi ymuno gyda y Wells Hotel (77 stryd Craddock, Riverside) i gyflwyno digwyddiad deuddydd ynghylch a ‘Hannes protestiadau lonydd yn ynysoedd Prydain’.

Yr oedd y mudiad yn wrth-gyfalafol, yn erbyn ceir, ac yn cynnwys pobl o bob math o gefndiroedd i ddathlu yn y stryd a dangos i’r gyfraith bod protestio medru bod yn hwyl. Does dim rhaid gwario llwyth i gael amser da! Dewch i wylio’r ffilm i ddarganfod mwy.

Bydd bwyd vegan ar gael am gyfraniad. Bydd yr elw yn cael ei roi i’r ‘Combe Haven Defenders’ a grwpiau protestio lon eraill.

Gwynebu’r National Front yn Abertawe 9/3/2013

Ar y 9fed o Fawrth 2013 ddaeth grŵp o hilgwn i Abertawe i brotestio ar gyfer ‘World White Pride Day’.

Gwn i ddim amdanoch chi ond dwi’n gweld hyn fel ychydig o baradocs. World White Pride? Ewropeaid ydi pobl gwyn yn wreiddiol, pam buasai pobol Asia, Affrica, brodorion Awstralia yn ‘dathlu’ pobol gwyn? Yn enwedig o gysidro’r erchylltra a achoswyd ac sydd dal yn cael ei achosi gan y byd gwyn a gorllewinol drwy imperialaeth fodern a chyfalafiaeth. Rhyfeloedd, distryw amgylcheddol, egsbloitio di-ben draw a tactegau hull y divide and rule... Pwy uffar fuasai’n falch o bod yn wyn?

Ymunodd Antifa o bob rhan o Ynysoedd Prydain gyda Antifa Abertawe i wrthwynebu yr hyn oedd yn digwydd ar y diwrnod yma.

Daeth tua 400 o wrth-ffasgwyr hefyd i Abertawe er mwyn cynnal protest statig gyferbyn a ble yr oedd y ffasgwyr wedi cynllunio cynnal eu protest nhw. Yr oedd y ddau ‘ochor’ wedi eu gwahanu gan gae a llu o blismyn ar geffylau, dim ond tua 50 ffasgydd ddoth i’r brotest er mwyn ‘dathlu gwynder eu croen’. Da iawn chi am ‘bod yn wyn’ fechgyn, os mai dyma pinacl llwyddiant eich bywyd mae’n dweud lot amdanoch chi dydi?

Gwrth-ffasgwyr

Gwrth-ffasgwyr

Yr oedd faniau reiat, heddlu ar geffylau, heddlu ar droed, heddlu cudd (plainclothes) faniau ‘cymorth cyntaf’ rhyfedd oedd yn amlwg yn dilyn protestwyr i bob man yn gorchuddio’r ddinas.

Yn ôl rhai yr oedd ffasgwyr yn cyfarfod yn nhafarn Yates fel y gwnaethant rhai blynyddoedd nol yn eu protest hiliol diwethaf (ond y tro hynny dan faner y ‘Welsh Defence Leauge’).

Llun o ffasgwyr Abertawe pan oeddynt yn defnyddio'r fanner 'Welsh Defence Leuge'

Llun o ffasgwyr Abertawe pan oeddynt yn defnyddio’r fanner ‘Welsh Defence Leuge’

Yr oedd arsylwyr cyfreithiol (legal observers) yn bresennol ar draws Abertawe ac yn cymryd rhifau heddlu ac yn eu gwylio rhag ofn iddynt hambygio pobl neu weithredu’n anghyfreithlon. Yr oedd grŵp Antifa yn barod i wynebu’r ffasgwyr yn uniongyrchol. Dyma’r prif wahaniaeth rhwng tactegau Antifa a grwpiau gwrth-ffasgaidd eraill.

Gorchuddiodd llawer o ymgyrchwyr Antifa eu hwynebau a gwisgo mewn du gan fod ffasgwyr yn dueddol o roi eu lluniau ohonynt ar wefan o’r enw redwatch. Mae’r wefan hon annog neo-nazis i ymosod ar ymgyrchwyr asgell chwith a’r Antifa drwy roi eu lluniau a gwybodaeth amdanynt are eu gwefan. Fe wnaeth yr heddlu eu gorfodi i dynnu eu mygydau drwy ddefnyddio Secion 60 arnynt yn ystod y dydd

Fe wnaeth yr heddlu ddal y grŵp Antifa yn y diwedd ar ol rhedeg ar eu hol am sbel yn ol y son, yna eu gorchymyn i dynnu eu mygydau a ffilmio eu hwynebau. Cafodd yr Antifa eu dal am amser tu allan Yates yn canol y dre gan yr heddlu (am gario arfau peryg… fflagiau!) cyn cael eu egortio i’r cae ble yr oedd y prif brotest. Yma yr oedd modd i’r heddlu gadw gwell llygaid arnynt a’u cadw rhag gwynebu’r ffasgwyr, fe wnaeth heddlu geisio archwilio rhai o’r Antifa ond llwyddodd rhai i gerdded iffwrdd yn y dryswch.

Defnyddiodd yr heddlu Section 60, Section 12 a 14 ar yr Antifa.

Beth allech chi wneud? Gadewch wybod i’r cwmni bws eich bod yn anniddig ynglŷn â’r ffaith eu bod wedi gwasanaethu’r hilgwn. Mae ymchwilwyr yn ceisio darganfod ble oedd gig hiliol Blood and Honour y National Front yn cael ei gynnal. Fe wnai ei bostio unwaith mae rhagor o wybodaeth.

Hilgwn y National Front yn Abertawe

Hilgwn y National Front yn Abertawe

Mae’n hollbwysig gwrthwynebu’r baw yma ymhob ffordd. Yn Ewrop mae grwpiau fel hyn yn llofruddio pobl ddiniwed heddiw ac yn hanesyddol mae pobl fel hyn wedi lladd miloedd fel yn yr ail ryfel byd ac yn rhyfel cartref Sbaen.

'David Powell's collection of SS knives' oddi ar UK Indymedia. Un arwydd o pa mor beryglus yw y pobl yma.

‘David Powell’s collection of SS knives’ oddi ar UK Indymedia. Un arwydd o pa mor beryglus yw y pobl yma.

Gwybodaeth am ffasgwyr Abertawe ar UK Indymedia.

Dyma  gwefan yr Antifa Cymreig.