Dyma Rhyfel Dosbarth

tumblr_lp3ort4Ptl1qm17t9o1_500

Mae’r ffederasiwn Class War yn drefniadaeth o grwpiau ac unigolion sydd wedi dod at eu gilydd I newid y cymdeithas yr ydym yn byw, ac I wella sefyllfa y dosbarth gweithiol.

Mae ein cymdeithas wedi’i rannu i ddosbarthiadau sydd wedi’u sefydlu ar rheoliad sefydliadau ac eu cyfoeth. Y Dosbarth Rheoli-y rhai sy’n “pua’r” fatrïoedd neu nwyddau crai, naill drwy cyfranddaliadau neu trwy bod yn gadeirydd a.y.b; pwy sydd dan amodau cyffredinol yn cael eu cefnogi gan y Dosbarthiadau Canol- y rhai sy’n ennill eu safle yn y gymdeithas drwy nawdd y Dosbarth Rheoli- sy’n gwneud eu gwaith budr o reoli a threfnu y Dosbarth Gweithiol sy’n gwneud y gwaith hanfodol. Mae bron pob problem sy’n cael eu dioddef gan y Dosbarth Gweithiol yn tarddu o gymdeithas tebyg. Am fod y Dosbarth Rheoli yn cael pob bwriad i gadw eu safle breintiedig mae angen iddi chael ei ddinistrio- dyma Class War.
Gall newid go iawn ond cael ei gyflawni gyda pobl Dosbarth Gweithiol yn trefnu eu hun i ddelio gyda’r problemau maent yn profi ac i ddarparu am eu hun. Nid yw am ddod yn cael eu trin yn well fel gaethweision ond rheolwyr ffawd ein hun. Mae gweithred uniongyrchol yn hanfodol yn erbyn yr unigolion â’r sefydliadau sy’n sefyll yn eu ffordd. Nid oes dewis arall. Mae trais yn rhan hanfodol o’r rhyfel rhyngddosbarthiadol: nid fel terfysgwyr, ond ar rhan y dosbarth- nhw ddechreuodd e, felly dylwn ni ei ddiweddu!

Mae cymdeithas dosbarthiadol yn creu camddefnyddiadau ar sail rhagfarniadau’r dosbarthiadau Rheoli neu Canol fel rhyw, rhywioldeb, cefndir ethnig, anabledd a.y.b. Mae’r Dosbarth Rheoli yn aml yn defnyddio’r rhain i wahanu ein dosbarth. Dylwn unio ar sail beth sydd gennym yn gyffredinol- ein cefndir ac anghenion Dosbarth Gweithiol.

Dylai’r dosbarth ymladd y rhaniadau yma ar bob ffrynt. Uwch pob arall, mae’r CWF yn credu ni all gwleidyddiaeth cael ei rannu o fywyd- neu bywyd o wleidyddiaeth. Rydym yn gwrthod y chwith “chwyldroadol” sanctaidd/ cyfiawn. Dylai’n gwleidyddiaeth fod yn brwdfrydol ac yn berthnasol I’n bydwydau pob dydd.

Dylai pobl Dosbarth Gweithiol cymryd cyfrifoldeb am eu gwleidyddiaeth cynyddol chwyldroadol. Mae’r eithafolwyr Dosbarth Canol wedi bod dinistrio ein symudiad am mor hir ydy’r Dosbarth Gweithiol wedi bodoli.

Ein Aneliad

Felly aneliad y CWF yw i gynyddu’r milwriaetholdeb a hunan ymwybyddiaeth y Dosbarth Gweithiol i amddiffyn eu diddordebau ac I ddatrys eu problemau. Rydym yn gwneud hyn drwy bropoganda, cyfranogiad bywiog a dadlau cydraddol.

Cymerwyd o flog Anarchol -Checiwch fo allan!

Gadael sylw

Dim sylwadau eto.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s