Howard Williams yn ymosod ar Anarchiaeth.

Dyma erthygl gan Williams yn ymosod ar anarchiaeth, credaf ei fod wedi camddeall y syniad yn sylfaenol.

Sut buasech chi yn dadlau yn ei herbyn neu o’i blaid? Credaf fod ei gamgymeriadau yn hynod gyffredin ac yn cynrychioli’r farn gyffredinol anaddysgiadol ynghylch beth yw anarchiaeth. Efallai bod ei syniadau yn adlewyrchu’r faner ddu i raddau ond be am y faner du a choch y mae’r mwyafrif llethol o anarchwyr yn teimlo sydd yn eu cynrychioli nhw?

Be am y sosialaeth ryddfrydol hon?

Mae’r erthygl ar gael yma: Y wladwriaeth a rhyddid. 1988.- Howard Williams.