Rhaglith i Gyfansoddiad IWW

156939_115024725329148_1743081707_n

Nid oes gan y dosbarth gweithiol na’r dosbarth cyflogi unrhyw beth yn gyffredin. Ni all fod dim heddwch tra fod newyn ac angen ymysg miliynau o bobl sy’n gweithio, a bod elit bychan; y dosbarth cyflogi, yn cael yr holl bethau da mewn bywyd.

Mi fydd rhaid i’r frwydr barhau rhwng y ddau ddosbarth yma nes bod y gweithwyr y byd yn trefnu fel dosbarth, yn cymryd meddiant o’r dulliau o gynhyrchu, yn diddymu’r system cyflog, ac yn byw mewn cytgord â’r Ddaear.

Gwelwn fod y canoli o rheolaeth diwydiannau gan llai a llai o bobl yn gwneud hi’n anoddach i’r undebau llafur ymdopi gyda grym cynyddol y dosbarth cyflogi. Mae’r undebau llafur yn meithrin sefyllfa sy’n caniatáu i un set o weithwyr gael eu ddefnyddio yn erbyn set arall o weithwyr yn yr un diwydiant, a thrwy hynny helpu trechu ei gilydd mewn rhyfeloedd cyflog. Ar ben hynny, mae’r undebau llafur yn helpu y dosbarth cyflogi i gamarwain y gweithwyr yn y gred bod gan y dosbarth gweithiol buddiannau sy’n gyffredin gyda’u cyflogwyr.

Gall yr amodau hyn cael eu newid a gall ddiddordeb y dosbarth gweithiol cael eu cadarnhau dim ond gan sefydliad a ffurfiwyd yn y fath fodd bod ei holl aelodau mewn unrhyw un diwydiant, neu yn yr holl ddiwydiannau os oes rhaid, yn pallu gweithio pryd bynnag fod streic neu cloi allan sy’n digwydd o fewn unrhyw adran ohono, felly mae’n golygu bod anaf i un yn anaf i bawb.

Yn lle yr arwyddair ceidwadol, “Ddiwrnod o gyflog teg am ddiwrnod o waith teg”, mae’n rhaid i ni ysgrifennu ar ein baner yr arwyddair chwyldroadol, “Diddymu’r system cyflog.” Cenhadaeth hanesyddol y dosbarth gweithiol yw i ddinistrio cyfalafiaeth. Mae’n rhaid i’r fyddin o gynhyrchu gael eu trefnu, nid yn unig y frwydr bob dydd gyda cyfalafwyr, ond hefyd i barhau i gynhyrchu pan fydd cyfalafiaeth wedi cael eu diddymu. Drwy drefnu diwydiant, rydym yn ffurfio strwythur y gymdeithas newydd o fewn cragen yr hen.

Cyfieithwyd gan welshtranslation@lists.riseup.net

Gasland: Be ffrac ‘di hyn?

gaslandscym2

Mae ffracio yn dod i Gymru, dewch i wylio’r ffilm ‘Gasland’ gyda ni yn y Wells Hotel a dysgu amdano! Ffilm ddogfen yw Gasland sydd yn dangos effeithiau ffracio ar iechyd pobl, y gymuned a’r amgylchedd yn yr UDA. Y mae’r ffurf eithafol hyn o echdynu nwy hyn yn bygwth dinistrio unrhyw bosibilrwydd o hunaingynaladwyedd yn y dyfodol, o dan unrhyw system. Y mae ffracio’ n gwenwyno dwr ac yn achosi deargrynfwydd ymysg pethau eraill. Y mae llawer o brotestio yn erbyn ffracio wedi bod yn Balcombe yn ddiweddaer ac mae o leiadf 20 o bobl wedi eu harestio.

Dyma fideo o’r heddlu yn defnyddio trais yn erbyn protestwyn heddychlon, yn rhoi buddianau cwmniau mawrion o flaen pobol fel erioed:

Hyd yn hyn mae 2person o de Cymru wedi cael eu harestio yn y protestiadau yn erbyn ffracio yn Balcombe.

“Frances Crack, 31, a teacher, of Taffs Well, Cardiff, and Justin Preece, of Pontypridd, Mid Glamorgan.”

Frances Crack

Frances Crack

Bydd bwyd ar gael am rodd yn y dangosiad ffilm a bydd holl elw y digwyddiad yn cyfrannu at talu costiau cyfreithiol y ddau yma.

Bydd y noson yma yn le gwych i gyfarfod ag eraill a hoffai wrthwynebu ffracio. Dewch draw, mae croeso i bawb!

Dyma doleni i ymgyrchoedd sydd yn gwrthwynebu ffracio yng Nghymru:

Gwefan Frack Free Wales / Grwp Facebook Frack Free Wales

Dim rhagor o deledu Cymraeg i Garcharorion.

prison<!–[if gte mso 9]>

Yn HMP Altcourse, ble mae llawer o ddynion o ogledd Cymru yn cael eu carcharu, yr wyf wedi dysgu gan un o’r carcharorion nad oes hawl ganddynt wylio S4C rhagor. Y mae’r sianel Gymraeg yn un o lawer o sianeli na fydd y carcharorion medru ei wylio o hyn ymlaen.  Dyma rhan o’r diwygiad yn ‘breintiau’ carcharorion gan y gwenidog Chris Grayling i lymhau ar y profiad o fod yn y carchar (fel nad oedd y profiad ddigon drwg eisioes). Nid yw bod mewn carchar yn brofiad braf yn amlwg, a mae’r hiraeth y mae’r carcharorion yn ei deimlo siwr o fod yn eu llethu ar adegau. Efallai bod clywed ychydig o Gymraeg ar y teledu yn ychydig o gysur iddynt, mewn carchar gwbl Seisnig.

Fel anarchydd, ni chredaf bod carchardai yn datrys unrhyw broblemau cymdeithasol, dim ond yn eu cuddio o olwg gweddlill cymdeithas. Ceir datganiad difyr o bersbectif anarchaidd ar garchar gan Croes Ddu Anarchaidd Brighton. Y mae charchar yn syniad diweddar yn ein hanes ac yr oedd cyfreithiau Hywel Dda er engrhaifft gyda’r pwyslais ar iawndal yn hytrach na carcharu. Mae y mwyafrif llethol o fobl mewn carchardai gyda phroblemau iechyd meddwl, yn aelod o leafrif ethnig neu o gefndir difreintiedig.

Dylai carchororion gael wylio’r sianel Gymraeg?

Meddianu Shell yng Nghaerdydd

511033Ar y 29fed o Fehefin, mewn undod gyda’r gwersyll protest yn Mayo, Iwerddon, fel rhan o’r wythnos o wrthdystio yn erbyn Shell, fe wnaeth rhai anarchwyr gynnal gweithred yn ne Cymru. Yr oedd y weithred ei hun yn cynnwys gollwng banneri a meddianu to yr orsaf betrol Shell ym Mhontprennau ar gyrion Caerdydd. Cafodd taflenni eu dosbarthu, yn egluro’r hyn y mae Shell yn ei wneud a fe wnaeth y protestwyr sgwrsio gyda pobl ynghylch y gwersyll protest yn erbyn Shell yn Swydd Mayo. Ni chafodd neb eu harrestio er fe ddaeth nifer o heddlu i ‘fonitro y sefyllfa’ yn ystod y bore. Dyma ddyfyniad gan y protestwyr a gymerwyd o wefan Indymedia:

‘Solidarity with all peoples and communities affected and dispersed by Shell’s (and other profiteers’) despicable greed and profit-driven ecocide. From Alaska to Ireland, from Japan to Nigeria, and here in Cardiff also, the struggle against the suicidal convenience culture continues.’

Mae manylion llawn y weithred hon ar gael yma ar Indymedia.

Jailbreak – Digwyddiad i godi araian ar gyfer Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd

j13-a5

Ar gyfer ddydd sardwrn y 13eg o orffenaf, y mae Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd wedi trefnu digwyddiad undydd yn erbyn carchardai yn yr Ymbarel Coch a Du. Y mae y digwyddiad hyn yn gobeithio codi ymwybyddiaeth ac i feirniadu y cymdeithas carchar a brwydrau pobl yn ei erbyn.

Fe dydd y digwyddiad yn cychwyn ym 1yh a gorffen am 11yh. Caiff y dydd yn cael ei rannu i mewn i ddwy rhan.

O 1yh tan 6yh fe fydd cyfarfodydd, trafodaethau, darlithoedd a gweithdai, fe fydd y trafodaethau eithaf anffurfiol a di-strwythyrer mwyn hybu trafodaeth gwreiddiol.  Yr ydym yn gofyn i pawb sydd yn dod i’r rhan yma o’r dydd i beidio dod ag alcahol gyda nhw i’r rhan yma o’r dydd er mwyn anog cydweithio parchus, a phwyllog.

O tua 6yh tan 11yh fe fydd amrywiaeth o gerddoriaeth a barddoniaeth yn cael ei berfformio. Y mae awgrymiad o £5 fel cyfraniad tuag at y digwyddiad am y rhan yma o’r dydd gyda’r holl elw yn mynd tuag at  Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd ar gyfer y carcharorion/diffynyddion sydd mewn cysylltiad gyda ni (am ragor o wybodaeth gofynnwch).

Fe fydd bwyd fegan poeth ar gael o ddechrau y digwyddiad yma yn ogystal a amrywiaeth o ffamsisns; i gyd am gyfraniad.

Gobeithion eich gweld acw!

Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd

Ebost: cardiff_abc@riseup.net
Post: Cardiff ABC, c/o Red & Black Umbrella, 57-58 Clifton St, Adamsdown, Cardiff, Wales, CF24 1LS.