Datganiad i’r wasg: Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd

4ydd o Fedi 2013

Gwrthdystiad yn erbyn ffracio tu allan i’r Senedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd, ar 24ain o Fedi, 2013 o 12:00yh tan 2:30yh

Gofynnir i Aelodau’r Cynulliad i lofnodi cynnig [1] i alw am foratoriwm ar ffracio yng Nghymru ar 24ain Medi, 2013. Mae’r rali, a drefnwyd gan gynghrair o grwpiau ymgyrchu [2], yn cael ei gynnal y tu allan i’r Senedd o 12-2.30yh, a bydd yn cynnwys nifer o siaradwyr [3].

Gwahoddir holl Aelodau’r Cynulliad i siarad yn y rali ac i gadarnhau eu cefnogaeth ar gyfer moratoriwm ar ymelwa nwy anghonfensiynol, hyd nes ei fod wedi cael ei brofi i fod yn ddiogel.

Bydd ymgyrchwyr yn dosbarthu deiseb i Lywodraeth Cymru yn datgan:

• Gosod moratoriwm ar unwaith ar echdynnu nwy o ffurfiannau siâl Cymru a gwythiennau glo nes bod yr holl effeithiau a risgiau cysylltiedig yn cael eu deall yn llawn a’r prosesau yn cael eu profi’n ddiogel.

• Blaenoriaethu datblygiad ynni adnewyddadwy a mesurau effeithlonrwydd ynni.

1.        Mae’r cynnig ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn darllen:

“Cydnabod newid yn yr hinsawdd yn un o’r bygythiadau mwyaf i gymdeithas; Gan gydnabod y rôl arweinyddiaeth cynaliadwyedd fod Cymru yn chwarae yn y byd; a Myfyrio ar effaith amgylcheddol lleol posib o nwy anghonfensiynol ar gymunedau ar draws llawer o Gymru;

Galwn ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno moratoriwm ar nwy anghonfensiynol a chamfanteisio yng Nghymru, tan fod profiad o gamfanteisio nwy anghonfensiynol mewn mannau eraill yn y DU yn profi ei fod yn ddiogel, a gall effeithiau newid yn yr hinsawdd o gamfanteisio nwy anghonfensiynol yn cael ei brofi i gael eu cynnwys o fewn cyllidebau carbon y DU “

2.        Mae’r Gynghrair yn cynnwys Cymru Gwrth-ffracio, Cyfeillion y Ddaear Cymru, WWF Cymru, Ynni Diogel Cymru, The Vale Says No!, Frack-Off Llanelli, Rhwydwaith Gweithredu Gwrth-ffracio Gogledd Ddwyrain Cymru, Frack-Off, Rhwydwaith Gwrth-ffracio a Phrydain ac Iwerddon Frack-Free (Biff)

3.        Mae’r siaradwyr yn cynnwys Frances Crack – Cymru Gwrth-ffracio , Gareth Clubb – Cyfeillion y Ddaear Cymru, Andy Chyba – Plaid Werdd Penybont ar Ogwr, Pippa Bartolotti – Plaid Werdd Cymru, Keith M Ross – Ynni Diogel Cymru.

Am fwy o wybodaeth neu ceisiadau gyfweliad cysylltwch â:

Keith M Ross, Diogel Ynni Cymru, safeenergywales@virginmedia.com, 01792 418926 neu 079 1467 7150 neu

Rhian Halford, Cymru Gwrth-ffracio _ Nghymru; rhianbach@hotmail.com;

Angen cyfieithiad tebyg ar gyfer eich ymgyrch? Cysylltwch gyda welshtranslation@lists.riseup.net

Gadael sylw

Dim sylwadau eto.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s