Bwyd Nid Bomiau – Coginio ar gyfer Heddwch

Wedi ei gyfieithu gan y grwp: welshtranslation@lists.riseup.net

1343_1000_movement_painting_v

COGINIO AR GYFER HEDDWCH

Pan fo un biliwn o bobl yn llwgu bob dydd, sut y gallwn wario punt arall ar ryfel? Mae Bwyd Nid Bomiau yn fudiad gwirfoddol sy’n adennill bwyd a fyddai fel arall yn cael ei daflu, ac yn rhannu prydau fegan a llysieuol am ddim gyda’r rheiny sy’n llwglyd mewn dros 1,000 o ddinasoedd ar draws y byd fel protest yn erbyn rhyfel, tlodi, a dinistr yr amgylchedd. Rydym hefyd yn darparu bwyd a chyflenwadau i oroeswyr trychinebau naturiol, a phobl sy’n cymryd rhan mewn streiciau, gorymdeithiau a protestiadau eraill.

Nid yw Bwyd Nid Bombiau yn elusen ond mae’n ceisio rhoi diwedd i’r argyfwng o dra-arglwyddiaeth ac ymelwad corfforaethol  drwy weithredu di-drais uniongyrchol fel na orfodir neb i sefyll mewn llinell i fwyta mewn ceginau cawl neu fyw ar y stryd. Nid oes gennym unrhyw arweinwyr ffurfiol ac rydym yn ceisio cynnwys pawb yn ein proses gwneud penderfyniadau drwy gonsensws. Mae pob grŵp yn adennill bwyd a fyddai fel arall yn cael ei daflu; paratoi prydau bwyd fegan a llysieuol poeth a ffres a gaiff eu rhannu mewn llefydd cyhoeddus gweledol i bawb heb gyfyngiad; ac yn dosbarthu bwydydd, dillad a chyflenwadau eraill gyda’r gymuned.

Cafodd y grŵp cyntaf ei ffurfio yn Cambridge, Massachusetts yn 1980 gan wyth o weithredwyr di-niwcliar. Fe ffurfiwyd ail grŵp yn San Francisco yn 1988 lle dechreuodd yr heddlu arestio ein gwirfoddolwyr am y “drosedd” o wneud datganiad gwleidyddol, gan wneud dros 1,000 o arestiadau. Mae’r heddlu hefyd wedi arestio ein gwirfoddolwyr am fwydo pobl llwglyd mewn nifer o ddinasoedd eraill yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Middletown, Connecticut, Tampa a Orlando, Florida, Arcata a Los Angeles, California. Gwnaeth yr heddlu arestiadau hefyd yn Belarws. Yn 1994 datganodd Amnest Rhyngwladol y byddai unrhyw wirfoddolwyr Bwyd Nid Bombiau a fyddai’n cael eu dedfrydu i garchar yn cael eu hystyried yn “Garcharorion Cydwybod” ac y byddent yn gweithio ar gyfer ein rhyddhau yn ddiamod.

Mae bron dwsin o wirfoddolwyr ar hyn o bryd yn y carchar yn yr Unol Daleithiau unai wedi eu fframio neu eu caethiwo drwy gynllwyn terfysgol yr FBI. Mae gwirfoddolwyr wedi rhannu bwyd mewn protestiadau gwrth-globaleiddio mewn llawer o ddinasoedd, gan gynnwys Seattle, Cancun, Miami, Gutenberg, a Toronto. Bwyd Nid Bomiau a drefnodd yr ymdrech cymorth bwyd ar gyfer goroeswyr Corwynt Katrina a Sandy. Fe wnaeth gwirfoddolwyr hefyd fwydo y gweithwyr achub yn Efrog Newydd ar ôl 9/11; dechrau llochesi achub anifeiliaid yn Slofacia, darparu bwyd ar gyfer 100 diwrnod yn ystod y Chwyldro Oren yn yr Wcráin, bwydo Camp Casey yn Texas, gwersylloedd ar y ffin ym Mhalesteina, Gwlad Pwyl a Mecsico; gweithwyr oedd ar streic yn Korea, helpu i ddymchwel llywodraeth Gwlad yr Iâ, cefnogi ceginau mewn cannoedd o symudiadau ‘Occupy’ gan gynnwys Occupy Wall Street, Boston, Washington DC, Moscow a Budapest . Mae Bwyd Nid Bomiau yn cyd-weithio gyda grwpiau fel Earth First!, Mudiad Hawliau Anifeiliaid Fferm, yr IWW a Gweithredu Gwrth Hiliol. Mae gweithredwyr Bwyd Nid Bomiau wedi dechrau prosiectau fel Indymedia, Beiciau Nid Bombiau, Cartrefi Nid Carchardai, Bwyd Dim Lawntiau, y mudiad radio rhydd, Really Really Free Markets, Anarchwyr yn Erbyn y Wal a llawer o ymdrechion ar lawr gwlad eraill. Mae gan y mudiad lyfr 184 o dudalennau “Hungry For Peace ” sy’n darparu gwybodaeth i helpu pobl ddechrau a chynnal Bwyd Nid Bomiau lleol. Mae copi ar gael ar y wefan. Gallwch ymuno â Bwyd Nid Bomiau drwy gymryd camau uniongyrchol tuag at greu byd yn rhydd o dra-arglwyddiaeth, gorfodaeth a thrais.

Mae bwyd yn hawl, nid yn fraint …… Unoliaeth nid elusen.

Advertisements

Rhowch sylw

Dim sylwadau eto.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s