Rant gwin facebook Prysor am Anarchiaeth

mynegai
Elfen bwysica chwyldro ydi be ti’n trio ei ennill, nid be ti’n drio ei chwalu. Nid dymchwel y status quo ydi’r prif reswm, ond yn hytrach, ei *ddisodli* efo rhywbeth arall. Ti ddim yn taflu’r babi allan efo’r dŵr. Felly, elfen bwysicaf chwyldro ydi cynnal, adeiladu ar, a gwireddu dy amcanion. ee adeiladwaith ydi anarchiaeth, nid malwriaeth. Felly mae defnyddio’r broses gyfansoddiadol i ddarnio’r wladwriaeth ac i amddiffyn – by all means necessary (dy egwyddorion craidd, diwylliannau, y blaned, rhyddid etc) – yn rhan annatod o’r Chwyldro bydol, ac yn rhan annatod o anarchiaeth hefyd. Ar ddiwedd y dydd, casgliad o gymunedau fyddwn ni, yn rhydd o imperialaeth cenedlaetholgar ac economaidd, yn rhydd o gyfalafiaeth, yn rhannu technoleg ac adnoddau heb unrhyw grefydd na chymhelliad ariannol na gwleidyddol i achosi anghydfod a gormes. Mae sarhau a dilorni diwylliannau lleiafrifol am fod eisiau rhyddhau eu hunain o afael y gormeswr imperialaidd yn gwbl groes i egwyddorion, amcanion ac athroniaeth unrhyw chwyldro. Mae hyn yn egwyddor sy’n uno, nid rhannu, yn egwyddor sy’n uno rhan fwyaf poblogaeth ynysoedd Prydain (Saeson a Celtiaid a mewnfudwyr a’u disgynyddion) ac NID yn unrhyw fath o genedlaetholdeb ‘G’ fawr, ac yn sicr ddim y fath o beth a gyhuddir ni gan y a) y wladwriaeth b) y wasg wasaidd, ac c) y bobol yn ein mysg sydd yn llyncu’r bwlshit. Heb son am yr hilgwn sy’n ymosod ar fewnfudwyr i Brydain y dyddiau hyn (oh, by the way – EDL = ‘wot’s all this Welsh shit, then?’ we’re all english = (yn y bôn) lle mae dy safbwynt di yn arwain – heb i ti sylweddoli – Gwyds ). A bai ddy wê mae’r EDL wedi dechra paentio seins cymraeg allan mewn pentrefi yn sir gaerbarfon yn barod.
Rhaid i ni gadw sylfaen ein bodolaeth, be sy genan ni, ac adeiladu arno, fel rhan o chwyldro byd, achos os na fyddan ni yn gneud hynny, fyddan ni ddim yma – fyddan ni wedi diflannu. Fydd y chwyldro yn ein lladd ni yn lle ein hachub! Tydi chwyldro ddim i fod i achub *rhai* pobol/diwylliannau/treftadaeth/cymunedau. Mae chwyldro fod i’n hachub a’n hamddiffyn ni i *gyd.* Mae rhyddid yr unigolyn y peth mwya gwerthfawr yn y byd – fel mae rhyddid y gymuned mae / bydd o’n byw ynddi. Dwi isio gweld fy hunaniaeth i, a treftadaeth fy nheulu a cyd-Gymry a chyd-humans, yn bod yn rhan o amcanion y Chwyldro.
Mae genai fwyi ddeud, ond dwi di yfad gormod o win, so dwi’n myndrwa.
Ond cyn mynd, parch i ti, Dai, ond, na, chdi ddechreuodd y ffrae ‘ma, drwy ‘gywiro’ iaiith y werin – fy ffrindiau – a hynny tra bod pethau pwysicach dan sylw. Stopiwch yr Orymdaith Dros Ddeffroad Ymwybyddiaeth ac Annibynaeth oherwydd spelling mistêcs!!! Mae Cgwyldro yn Iawn cyn bellad â bod y sillafu yn iawn??? Ac o ran yr ymateb yr wyt yn gwyno amdano>? Wel, be ffwc ti’n ddisgwyl?? Pob parch, ond pa hawl sy ganddoch chi, hen bobol, i’n cywiro ni???

Advertisements

Rhowch sylw

Dim sylwadau eto.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s