Heddlu cudd yng Nghaerdydd

Dyma gyfweliad Anarchydd o Gasnewydd ar BBC Radio Wales ynglyn a ymdreiddiad heddwas cudd o’r enw ‘Marco’. i’w grwp. Cafodd hyn ei gadarnhau gan y grwp; Rhwydwaith Anarchaidd Caerdydd yn 2011.

Mae’r cyfweliad yn arswydus ond yn ddifyr tu hwnt wrth ystyried y datgeliad diweddar o eithafiaeth ysbio yn y DU ar pobl gyffredin. Dylai’r ffaith fod hyn wedi a dal yn digwydd ein gofidio. Yr ydym 8 gwaith mwy tebygol i gael ein lladd gan heddlu na gan derfysgwyr. Ydi ysbio ar ymgyrchwyr yn fodd o’m hamddiffyn felly? Os na dim er mwyn ein hamddiffyn, pam eu bod yn ysbio arnom?

Mae menywod sydd wedi cael perthnasau hir dymor gyda heddlu cudd o’r fath yn dod a achos llys yn eu herbyn ar hyn o bryd.