Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd – 22-23 o Chwefror – Llundain

Cyfarfod Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd – 22-23 o Chwefror – Llundain

Cylchredwch os gwelwch yn dda!

Dyma gyhoeddiad o BENWYTHNOS CYDGYFEIRIO CENEDLAETHOL yn Llundain o’r RHWYDWAITH GWEITHREDU ANARCHAIDD (a elwid gynt yn STOPG8) a STOP NATO CYMRU. I’w gynnal ar y Penwythnos y 22-23 o Chwefror, 2014 yn y “London Action Resource Centre” (LARC), 62 Fieldgate Street, Whitechapel, Llundain, E1 1ES.

http://www.londonarc.org/

Amdanom ni

Mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd (a elwid gynt yn StopG8) wedi bodoli fel rhwydwaith yn y DU ers mis Gorffennaf 2012. I ddechrau, daeth at ei gilydd er mwyn mobileiddio yn erbyn cynhadledd y G8 y flwyddyn ddiwethaf, ac i helpu ail adeiladu mudiad gwrth cyfalafol yn y DU a thu hwnt. Ym mis Ionawr 2014 mabwysiadwyd StopG8 ei enw newydd – y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd, a ymunodd gyda Stop NATO Cymru, y rhwydwaith yn ne Cymru yn gwrthwynebu cynhadledd NATO yng Nghasnewydd ym mis Medi 2014. Bydd y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd cyn hir yn rhoi cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ynghylch Anarchiaeth a’r frwydr gwrth-gyfalafol, a gweithio gyda Stop NATO Cymru i gefnogi’r mobileiddiad yn erbyn cynhadledd NATO sydd i ddod. Mae’r Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd yn parchu amrywiaeth o dactegau ac mae wedi mabwysiadu’r Nodweddion PGA.

https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/ên/

Mae hwn yn ddigwyddiad deuddydd ac mae croeso i bawb (ac eithrio heddlu a newyddiadurwyr) o 11:00 tan 17:00 bob dydd ar benwythnos y 22 a 23 o Chwefror, 2014.
Os gwelwch yn dda gyrrwch e-bost atom ymlaen llaw i drafod unrhyw ymholiadau am fynediad i’r anabl, gofal plant neu lety:  stopg8@riseup.net