Gwrthwynebu Ffair Arfau DPRTE yng Nghaerdydd

Ar yr 8fed o Hydref eleni, cynhalwyd DPRTE – “The UK’s Premier Defence Procurement Event” yn arena Motorpoint Caerdydd. Trefnodd Stop NATO Cymru, y Rhwydwaith Gweithredu Anarchaidd ac Anarchwyr De Cymru wrthdystiad, gan ddechrau am 8.30am i gyd-fynd â dechrau’r, pan fyddai’r sawl sy’n prynu a gwerthu arfau a theganau o ryfel yn mynd i mewn i’r ffair arfau hon.

dprte

Sawl gwaith fe wnaeth pobl lwyddo i ddod yn agos iawn at y fynedfa cyn cael eu taflu allan, gan mynegi eu teimladau am y ffair arfau a’r sawl a oedd yn cymryd rhan ynddo. Am tua 9:00 yb cafodd cafodd 3 dynion mewn siwt a oedd yn mynd i mewn i’r ffair arfau eu gorchuddio mewn paent coch. Arrestwyd dau o bobl a cafodd eu dal am 12 awr. Cafodd y ddau eu cyhuddo o ddifrod troseddol am staenio’r siwtiau.

Fe wnaeth Bwyd Nid Bomiau Caerdydd weini brecwast fegan blasus am ddim i’r protestwyr a’r cyhoedd. Mae Byd Nid Bomiau yn grwp sydd yn ceisio tynnu sylw at wastraff bwyd, yn ogystal a’r ffaith o dan cyfalafiaeth mae digon o arian ar gyfer lladd a rhyfela er bod llawer yn newynog ac mewn sawl rhan o’r byd mae pobl dal yn llwgu i farwolaeth bob dydd.

fnb

Mae’r diwydiant arfau yn elwa o ryfel parhaol; y norm erbyn hyn. Mae’r sawl sydd yn prynu a gwerthu arfau yn gwneud arian o marwolaethau bobl diniwed. Daethant i Gaerdydd, dinas sydd wedi cael blas bach o sut beth yw bod mewn parth militaraidd â dyfodiad Chynhadledd NATO yn dod i dde Cymru dim ond mis yn ôl. Os bydd DPRTE dod yn ôl i Gaerdydd y flwyddyn nesaf bydd pobl yno i’w wrthwynebu unwaith eto. Nid ydym am y seicopathiaid peryglus yma yn ein dinas, yn prynu a gwerthu arfau sy’n lladd pobl.

dprte2

Fe wnaeth protestwyr barhau i fynegi eu barn gyda’r sawl a oedd yn cymeryd rhan yn y ffair arfau am weddill y dydd.

Ymosodiadau rhywiol, ymddygiadau gothrymus a’n hymatebion iddynt.

Y mae AgrrrlsCaerdydd yn eich gwahodd i sgwrs agored ynglyn a ymosiadau rhywiol a ymddygiad gothrymus yn ein cymunedau a syniadau ynglyn a’m hymatebion cyfunol:

Be allwn ei wneud i gefnogi’r sawl sydd wedi profi ymosodiad rhywiol neu ymddygiad gothrymus yn ein cymunedau?

Sut allwn ymateb mewn dull sydd yn peri newid positif a be yw ein cysyniadau o gyfiawnder?

Be yw ‘proses atebolrwydd’?

Bydd Sohvi, anarchydd sydd wedi golygu y zine newydd “What about the rapists? Anarchist approaches to crime and justice”. Yr oedd Sohvi yn meddwl bod y diffyg llenyddiaeth ar ymatebion cymunedau i ymddugiad gothrymus yn tanseilio hygrededd anarchiaeth. I geisio newid hyn, astudiodd y gyfraith a theori cyfreithiol am pum blynedd – er bod rhanfwyaf ei ysbrydolieaeth yn dod o syniadau anrchaidd a’r hyn a gwna ei chymrodion yn yn y gorffennol a’r presennol. Bydd hi yn trafod ei cyfranniadau i’r zine, sydd yn son am y prif syniadau ar y thema hyn.

Ar gael i lawrlwytho yma: http://dysophia.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Dys5-WhatAboutTheRapistsWeb2.pdf

Bydd ffansins eraill ar gael am rodd yn ogystal a bwyd.

Dydd Sul, 26fed o Hydref am 5yh yng Nghanolfan Cymunedol Cathays