30 – dim: Gwrth-Ffasgwyr ar strydoedd Merthyr

merthyr

Gwnaeth gwrth ffasgwyr ym Merthyr safiad gyda phobl o’r cymoedd a chymunedau cyfagos ar ddydd Llun mewn dangosiad o rym yn erbyn ffasgaeth a hiliaeth.
Yn dilyn bygythiadau diweddar, ymosodiadau ac ymdrechion i recriwtio gan y Ffrynt Cenedlaethol De Cymru, fe wnaeth pobl leol alw ar antiffa eraill i ymuno â nhw i ddangos nad oes croeso i lysnafedd ffasgaidd mewn ardaloedd dosbarth gweithiol.
Mae’r Ffrynt Cenedlaethol wedi bod yn ennill tyniant yn Ne Cymru ers cwymp y BNP ac wedi gweld cynnydd yn eu gweithgarwch ac yn eu niferoedd yn ddiweddar. Maent yn parhau i fod yn grŵp bach iawn o ddynion yn ddryslyd, ond wrth i’w hyder dyfu, felly mae eu defnydd o drais.

ant
Ers 2013 bu dau ymosodiad treisgar hysbys ar fudwyr gan aelodau o grwpiau neo-Natsïaidd yng Nghymru. Ychydig wythnosau yn ôl fe geisiodd y Ffrynt Cenedlaethol ‘darfu’ a dychryn cyfarfod Plaid Gomiwnyddol ym Merthyr a oedd George Galloway fod i fod yn bresennol ynddo, gan ddychwelyd y penwythnos hwnnw i ledaenu eu neges wenwynig yn y dref ac yn dosbarthu eu propaganda llawn casineb. Ar ddydd Llun dychwelodd Galloway i roi ei araith. Rydym am ei gwneud yn glir bod nad oedd antiffa yno i’w gefnogi na’r Blaid Gomiwnyddol (gyda rhai ohonom ddadlau gydag ef dros ei farn gwrth-ddosbarth gweithiol ac egoistiaeth wleidyddol), ond i amddiffyn ein cymunedau a adeiladwyd gan fudo.

untitledCyfarfododd 30 ohonom yn y dref, a rhannu yn grwpiau a fyddai’n gwylio’r fynedfa i’r cyfarfod, y prif lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus i mewn i’r dref, y Stryd Fawr a thafarndai. Fe orchuddiom ni bropaganda’r Ffrynt Cenedlaethol nad oedd eisoes wedi eu rhwygo i lawr gyda sticeri gwrth ffasgaidd, gan basio’r swyddfa UKIP a agorwyd yn ddiweddar ac yn ôl pob golwg bob amser yn wag. Ni ddoth y ffasgwyr yn y diwedd.

Antiffa’r Cymoedd
Bu llawer o drafod am natur ffasgiaeth yn y cymoedd ac i ba raddau y mae’n angenrheidiol i ddefnyddio grym corfforol yn ei erbyn. Fel gwrth-ffasgwyr ar lawr gwlad, credwn fod angen gwrthwynebu hiliaeth yn uniongyrchol. Nid yw sefyllian milltir iffwrdd o ffasgwyr gyda phlacardiau yn arwyddo deisebau neu yn dibynnu ar wleidyddion hiliol a’r heddlu yn cyflawni dim.
Fodd bynnag, nid yw gwrthdaro bob amser yn golygu trais. Mae’r problemau economaidd yn ein hardal yn golygu bod llawer o bobl yn chwilio am ddewisiadau amgen i wleidyddiaeth y brif ffrwd ac, yn anffodus, mae grwpiau neo-Natsïaidd fel y Ffrynt Cenedlaethol weithiau esgus eu bod yn y dewis amgen yma. Y gwirionedd yw eu bod dim ond fersiwn fwy treisgar o’r sefyllfa bresennol.
Mae ‘Valleys Frontline Firm’, a sefydlwyd gan y Ffrynt Cenedlaethol i recriwtio, wedi cael rhywfaint o lwyddiant o ran apelio at y sawl sydd wedi eu dadrithio.

Luke Pippen

Luke Pippen

Cawsant eu sefydlu gan Ddirprwy Drefnydd y Ffrynt Cenedlaethol y cachwr treisgar Luke Pippen, ar ôl arweinydd y ‘Welsh Alliance’ yn cael ei garcharu am bedoffilia. Mae Pippen yn adnabyddus i drefnwyr antiffa yn Ne Cymru. Mae’n mynd yn rheolaidd i osod torchau yn y Senotaff, i goffáu rhai a fu farw yn ymladd Natsïaeth, er ganddo datw o swastika a llun o Hitler ar ei asennau. Mae’n llysnafedd llawn casineb dynol gyda thueddiad i fod yn dreisgar tuag at bobl y mae’n ei weld fel ‘gwahanol’. Mae’n amhosibl rhesymu gydag ef a’i droi o ffasgiaeth. Mae angen dulliau eraill i sicrhau caiff ei agenda byth ei gyflawni.
Tra mae hilgwn wedi eu trefnu yn weithredol ar ein strydoedd mae’n rhaid i ni ddefnyddio pa bynnag tactegau allwn i atal eu trais, sy’n golygu siarad â phobl yr ydym yn meddwl y gallai cael ei demtio gan eu gwenwyn ac yn gorfforol atal y rhai sy’n ceisio lledaenu’r rwtsh yma. Rhaid i ni i gyd fod yn antiffa – cadw ein llygaid ar agor i’r potensial bobl hyn ac yn eu hatal rhag troi eu trais ar bobl sydd â gwahanol safbwyntiau a chefndiroedd.
I’r Ffrynt Cenedlaethol, yr ydym yn dweud bod pan fyddwch yn dod yn ôl i Ferthyr ar gyfer eich bwffe am ddim mewn tafarn “lleol”, peidiwch â meddwl y bydd neb yn eich gwrthwynebu oherwydd nad ydych wedi dweud wrth unrhyw un yr ydych yn dod. Mae pawb sy’n binio eich taflenni, yn edrych arnoch chi gyda ffieidd-dod neu yn meddwl tybed beth y grŵp o’r fath o zobiaid anwybodus yn ei wneud yn ein cartref yn eich gwrthwynebu. Antiffa yw pawb sy’n wynebu chi yn uniongyrchol am eich barncul ac rydym ni ym mhobman.
Helpwch i gadw ein strydoedd yn lân – anfonwch unrhyw wybodaeth ar weithgareddau ffasgaidd i valleysantifa@riseup.net

Advertisements

Gadael sylw

Dim sylwadau eto.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s