Na i ffasgiaid! Na i Islamoffobia!

Ffasgiaid yn galw am “brotest” gwrth-ffoaduriaid yng Nglyn Ebwy, ond ddim un ohonynt yn troi lan!

Wnath grŵp o’r enw “Welsh Resistance” creu ffys arlein am gal “brotest” gwrth-ffoaduriaid ar Awst yr 20fed yng Nglyn Ebwy, ond yn ôl pob sôn dath dim ohonynt! Yn lle, cynhaliwyd protest gwrth-ffasgaidd a gwrth-hiliol a ddangosodd eu croeso i ffoaduriaid yn y cwm.

Blemaerffasgiaidlol Gêm hwyl: Ffindiwch y ffasgiaid! (cliw: mae’n amhosib)

Ma ffasgiaid yr ynys yn gyflym creu traddodiad o beidio dod allan i ddigwyddiadau eu hun! Digon o ddiddanwch yw “llinell amser” yr Wales Online:

14:41
Welsh Resistance have taken down their Facebook page

17:49
No sign of the protesters [y ffasgiaid, hynny yw] yet

18:04
Still no protesters

18:08
There’s no sign of the protesters in Wetherspoons pub

19:37
Nope… they still haven’t shown up

Haha!

Wrth gwrs, ma tueddiad pan ma ffasgiaid yn colli neu yn pyllu ymddangos i danamcangyfrif eu bygythiad. Ond mae trais ffasgaidd yn Dover ar ddechre’r flwyddyn, neu yn Abertawe yn ddiweddar, a digwyddiadau diweddarach Caerdydd (gwelir isod), yn ddigon i’n hatgoffa bod angen i ni amddiffyn ac hunan-ymdrefnu ein gilydd. A hyd yn oed heb gofio grwpiau ffasgaidd ymdrefnus, ma’r sefyllfa i ffoaduriaid yn parhau yn un hunllefus – pe bai’n gwladwriaethau Ewrop yn ymosod arnynt a’u carcharu, neu hiliaeth ac ymosodiadau dydd i ddydd oddi wrth ddinasyddion gwyn. Ma gwrthwynebu ffasgiaeth dim ond yn un rhan o’r frwydr.

 
Daily Mail cachaidd yn cam-gyhuddo Imam a Chanolfan Mwslemiaid yng Nghaerdydd

[Nodyn gynnwys: ma’r isod yn delio a hiliaeth uffernnol, ac yn cyffwrdd ar weithredoedd gall fod yn anodd i rai darllen.]

Mis yn ôl, cyhoeddodd y Daily Mail celwydd o erthygl  oedd yn ymosod ar bregethwr yng Nghaerdydd. Gan gymryd geiriau’r Shaykh Ali Hammuda allan o’u cyd-destun a’u troi yn llwyr, wnaethant ei gam-gyhuddo o gefnogi caethweision rhyw ac “ISIS”. Fel gellid disgwyl o’r Daily Mail, ymestynnwyd y cyhuddiad ffals i’r Ganolfan Al-Manar yng Nghaerdydd ac i Fwslemiaid i gyd.*

DailyFail

Mae’r Imam Ali Hammuda wedi eisoes pregethu yn erbyn caethweision ryw ac yn erbyn “ISIS”. Roedd yn pregethu yn erbyn “ISIS” hir gyn iddynt fod yn destun mawr i gyfryngau’r Gorllewin. Ysgrifennodd ymateb sownd i’r Daily Mail fanyn. Mae ei eiriau cau, sydd yn ein hatgoffa o hanes y babur newydd, yn werth ailadrodd:

“I feel proud that the only paper in the British press low enough to stoop to such a level was the Daily Mail. It is an honour to be smeared by the same paper that allied itself with Adolf Hitler in its smearing of Jews during the Holocaust.” Ie wir.

 

Ffasgiaid “Britain First” yn bygythio Mwslemiaid yn y ddinas

Defnyddiodd y ffasgiaid “Britain First” y camgyhuddiad fel esgus i fygwth Mwslemiaid Caerdydd. Uwchlwythwyd fideo ganddynt wythnos diwethaf sy’n dangos grŵp ohoynyt yn cerdded i mewn i’r Ganolfan Al-Manar gan fygwth y bobl oedd yno. Wrth adael ma un ohonynt yn weud: “we’ll be back”.

Plaid a gang-stryd hiliol a threisgar yw “Britain First”. Maent wedi gwthio mewn i Ganolfannau Mwslimaidd a Mosgiau yn y gorffennol. Maent yn ymosod, trwy eu rhetoreg ac yn ffisegol, ar Fwslemiaid a phobl nad yw’n gwyn. Mae ganddynt ideoleg asgell-dde eithafol o Gristnogaeth a Phrydeindod, ac arian ac aelodau oddi wrth gyn-filwyr. Yn Fehefin, cawsant “gwersyll hyfforddiant” yn Eryri, oedd yn gynnwys dysgu ymladd a chyllell. Mae nifer wedi cysylltu llofruddiwr yr AS Jo Cox, a digwyddodd ychydig o ddyddiau ar ôl y gwersyll, â “Britain First”.

CachwrsBritainFirst

Ar y degfed o Fedi, wythnos nesaf, ma “Britain First” yn bwriadu cynnal cyfarfod yng Nghaerdydd. (Ma ganddynt digwyddiad ar Facebook. Dydyn nhw heb gyhoeddi lleoliad penodol.)

Nid oes lle i’r cachwrs ffasgaidd ma, nid yng Nghymru na nunman arall!

 
Eraill yn cofio hanes gwrth-ffasgaidd yng Nghymru

Ma eraill wedi bod yn cofio tair Cymraes gwrth-ffasgaidd o’n hanes. Aeth Thora Silverthorne, Margaret Powell a Fifi Roberts i ryfel cartref Sbaen yn y ’30au i gyfrannu yn y frwydr yn erbyn ffasgiaeth. Ysgrifennwyd erthygl ddiweddar amdanynt yn Gymraeg fanyn.

 

Croeso i ffoaduriaid!
Chwalwn Islamoffobia!
¡No pasarán!

 

________________________________

*Mae erthygl y Daily Mail yn dilyn cyhuddiadau eraill, llawn Islamoffobia, yn erbyn y Ganolfan Al-Manar. Dwy flynedd yn ôl, yn dilyn ymadawiad dau ddyn o Gaerdydd i ymladd am “ISIS”, ceisiodd y cyfryngau cyhuddo’r ganolfan o “radicaleiddio”, er iddynt wastad sefyll yn erbyn “ISIS”. Mae gan y Ganolfan ymatebion pwysig i’r camgyhuddiad hwn a’r celwyddau am Ali Hammuda. Ynddynt, mae’r Ganolfan yn galw am “heddwch a chyfiawnder cymdeithasol”. http://www.almanar.org.uk/page.php?page_id=8

Os nad yw’r camgyhuddiadau Islamaffobaidd hyn yn peri gormod o ofid, ma holl wefan wedi’u creu sydd yn llawn cach hiliol a chelwyddau yn erbyn Mosg Madina Caerdydd (a Mwslemiaid yn gyffredinnol). Nodyn cynnwys (“content note”): mae’n cynnwys hiliaeth uffernol, ac mae’r camgyhuddiadau yn ymdrin a weithredai gall fod yn anodd i rai darllen. https://tinyurl.com/jyavhdg

Bwysig nodi hefyd bod y cyfryngau Gorllewinol braidd byth yn sôn am y Mwslemiaid yn Syria sydd yn ymladd yn erbyn yr hyn a elwir “ISIS”, na chwaith am bobl sydd wedi gadael yr ynys hon i ymladd yn erbyn “ISIS”. Yn Syria a Chwrdistan, ar hyn o bryd, ma llwyth o grwpiau chwyldroadol gwahanol, sydd yn amddiffyn eu hun yn erbyn cyflafan y llywodraeth awdurdodol Assad, ac yn erbyn cyflafan “ISIS”. Mae “ISIS” a’r llywodraeth yn cyd-weithio wrth ymosod ar y gwrthryfel poblogaidd hwn. Ac yn y cyfamser, mae’r Gorllewin imperialaidd, peilotiaid a drones Prydeinig, yn gollwng bomiau arnynt. Mae anarchiaid yn y Gorllewin wedi denu sylw at frwydr y Cwrdiaid am ryddid, ond prin iawn sydd yn siarad am wrthryfel chwyldroadol gan Arabiaid yn Syria.
https://rabble.org.uk/syrian-revolutionaries-and-us-air-strikes/
https://eternispring.wordpress.com/

Gwynebu’r National Front yn Abertawe 9/3/2013

Ar y 9fed o Fawrth 2013 ddaeth grŵp o hilgwn i Abertawe i brotestio ar gyfer ‘World White Pride Day’.

Gwn i ddim amdanoch chi ond dwi’n gweld hyn fel ychydig o baradocs. World White Pride? Ewropeaid ydi pobl gwyn yn wreiddiol, pam buasai pobol Asia, Affrica, brodorion Awstralia yn ‘dathlu’ pobol gwyn? Yn enwedig o gysidro’r erchylltra a achoswyd ac sydd dal yn cael ei achosi gan y byd gwyn a gorllewinol drwy imperialaeth fodern a chyfalafiaeth. Rhyfeloedd, distryw amgylcheddol, egsbloitio di-ben draw a tactegau hull y divide and rule... Pwy uffar fuasai’n falch o bod yn wyn?

Ymunodd Antifa o bob rhan o Ynysoedd Prydain gyda Antifa Abertawe i wrthwynebu yr hyn oedd yn digwydd ar y diwrnod yma.

Daeth tua 400 o wrth-ffasgwyr hefyd i Abertawe er mwyn cynnal protest statig gyferbyn a ble yr oedd y ffasgwyr wedi cynllunio cynnal eu protest nhw. Yr oedd y ddau ‘ochor’ wedi eu gwahanu gan gae a llu o blismyn ar geffylau, dim ond tua 50 ffasgydd ddoth i’r brotest er mwyn ‘dathlu gwynder eu croen’. Da iawn chi am ‘bod yn wyn’ fechgyn, os mai dyma pinacl llwyddiant eich bywyd mae’n dweud lot amdanoch chi dydi?

Gwrth-ffasgwyr

Gwrth-ffasgwyr

Yr oedd faniau reiat, heddlu ar geffylau, heddlu ar droed, heddlu cudd (plainclothes) faniau ‘cymorth cyntaf’ rhyfedd oedd yn amlwg yn dilyn protestwyr i bob man yn gorchuddio’r ddinas.

Yn ôl rhai yr oedd ffasgwyr yn cyfarfod yn nhafarn Yates fel y gwnaethant rhai blynyddoedd nol yn eu protest hiliol diwethaf (ond y tro hynny dan faner y ‘Welsh Defence Leauge’).

Llun o ffasgwyr Abertawe pan oeddynt yn defnyddio'r fanner 'Welsh Defence Leuge'

Llun o ffasgwyr Abertawe pan oeddynt yn defnyddio’r fanner ‘Welsh Defence Leuge’

Yr oedd arsylwyr cyfreithiol (legal observers) yn bresennol ar draws Abertawe ac yn cymryd rhifau heddlu ac yn eu gwylio rhag ofn iddynt hambygio pobl neu weithredu’n anghyfreithlon. Yr oedd grŵp Antifa yn barod i wynebu’r ffasgwyr yn uniongyrchol. Dyma’r prif wahaniaeth rhwng tactegau Antifa a grwpiau gwrth-ffasgaidd eraill.

Gorchuddiodd llawer o ymgyrchwyr Antifa eu hwynebau a gwisgo mewn du gan fod ffasgwyr yn dueddol o roi eu lluniau ohonynt ar wefan o’r enw redwatch. Mae’r wefan hon annog neo-nazis i ymosod ar ymgyrchwyr asgell chwith a’r Antifa drwy roi eu lluniau a gwybodaeth amdanynt are eu gwefan. Fe wnaeth yr heddlu eu gorfodi i dynnu eu mygydau drwy ddefnyddio Secion 60 arnynt yn ystod y dydd

Fe wnaeth yr heddlu ddal y grŵp Antifa yn y diwedd ar ol rhedeg ar eu hol am sbel yn ol y son, yna eu gorchymyn i dynnu eu mygydau a ffilmio eu hwynebau. Cafodd yr Antifa eu dal am amser tu allan Yates yn canol y dre gan yr heddlu (am gario arfau peryg… fflagiau!) cyn cael eu egortio i’r cae ble yr oedd y prif brotest. Yma yr oedd modd i’r heddlu gadw gwell llygaid arnynt a’u cadw rhag gwynebu’r ffasgwyr, fe wnaeth heddlu geisio archwilio rhai o’r Antifa ond llwyddodd rhai i gerdded iffwrdd yn y dryswch.

Defnyddiodd yr heddlu Section 60, Section 12 a 14 ar yr Antifa.

Beth allech chi wneud? Gadewch wybod i’r cwmni bws eich bod yn anniddig ynglŷn â’r ffaith eu bod wedi gwasanaethu’r hilgwn. Mae ymchwilwyr yn ceisio darganfod ble oedd gig hiliol Blood and Honour y National Front yn cael ei gynnal. Fe wnai ei bostio unwaith mae rhagor o wybodaeth.

Hilgwn y National Front yn Abertawe

Hilgwn y National Front yn Abertawe

Mae’n hollbwysig gwrthwynebu’r baw yma ymhob ffordd. Yn Ewrop mae grwpiau fel hyn yn llofruddio pobl ddiniwed heddiw ac yn hanesyddol mae pobl fel hyn wedi lladd miloedd fel yn yr ail ryfel byd ac yn rhyfel cartref Sbaen.

'David Powell's collection of SS knives' oddi ar UK Indymedia. Un arwydd o pa mor beryglus yw y pobl yma.

‘David Powell’s collection of SS knives’ oddi ar UK Indymedia. Un arwydd o pa mor beryglus yw y pobl yma.

Gwybodaeth am ffasgwyr Abertawe ar UK Indymedia.

Dyma  gwefan yr Antifa Cymreig.

 • Calendr

  • Gorffennaf 2020
   Ll Ma Me I G Sa Su
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031  
 • Chwilio