Rhyddid i’r “NATO 3”! Galwad am Unoliaeth ar gyfer yr Achos Llys

http://nato5support.wordpress.com/
https://www.wepay.com/donations/nato-5-defense

Ar Ionawr y 6ed bydd achos y “NATO 3”, sef Brent Betterly, Brian Jacob Church, Jared Chase – yn cychwyn. Maent wedi eu cyhuddo o gynllwyn, terfysgaeth a llosgi bwriadol. Bydd dewis rheithgor yn dechrau ar y 6ed gyda’r datganiadau agoriadol. Fe ddisgwylir yr achos ei hunain i ddechrau ar y 13eg ac fe ddisgwylir iddo barhau am hyd at 3 wythnos. Yn ystod yr achos, fe fyddwn yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf am yr achos, fel gall eu cefnogwyr ar draws y byd wybod be sydd yn digwydd tu fewn i’r llys. Mae’r diffynyddion angen cefnogaeth ac unoliaeth o du allan y llys nawr mwy nag erioed! Maent yn peryglu 40 mlynedd o’u bywydau yn y carchar drwy fynd i’r llys a chymryd safiad yn erbyn gormesu ymgyrchwyr.

nato3

Mae 3 peth gallwch chi ei wneud nawr i i’r “NATO 3” i’w cefnogi yn ystod yr achos:
1. Cyfrannu at eu cronfa gyfreithiol.
2. Trefnu digwyddiad o unoliaeth yn eich dinas.
3. Anfon cardiau a llythyrau atynt.

1. Codi arian
Mae angen i ni godi tua $10,000 ar gyfer eu hamddiffyniad cyfreithiol. Mae’r arian hwn yn cynnwys costau megis ffioedd tyst arbenigol, deunyddiau cydlynu amddiffyn (ee, llyfrau nodiadau, llungopïau, ac ati), paratoi tystiolaeth ac anghenion cyflwyno, yn ogystal ag ymchwil cyfreithiol. Y mwyaf o arian yr ydym yn codi, cryfaf fydd eu hamddiffyniad yn y llys!
Gallwch gyfrannu ar-lein hefyd. Gallwch hefyd cyfrannu gyda gostyngiad treth drwy yrru siec neu archeb arian at:

8th Day Center for Justice
205 W. Monroe St Suite 500
Chicago, IL 60606
Sicrhewch eich bod yn ysgrifennu “8th Day Center/NATO 5 Defense Fund” yn y llinell memo.
2. Digwyddiadau Unoliaeth
Rydym yn galw am ddigwyddiadau unoliaeth o gwmpas y byd ar gyfer “NATO 3” yn ystod eu hachos llys. Trefna barti dawns, protest sŵn, parti ysgrifennu llythyrau, neu sut bynnag fodd yr ydych eisiau codi ymwybyddiaeth ynghylch yr achos a dangos unoliaeth gyda’r diffynyddion. Casglwch arian ar gyfer eu cronfeydd amddiffyn cyfreithiol ac wedyn gofynnwch i bawb arwyddo’r cerdyn da chi! Yna anfonwch luniau atom a disgrifiadau o’ch digwyddiad i nato5solidarity [at] gmail.com fel y gallwn rannu’r lluniau yma gyda’r diffynyddion!

tumblr_m4eo6h47d81r4pq5go2_1280

 3. Cardiau a Llythyrau
Mae’r diffynyddion yn cael eu dal mewn amodau creulon yn ‘Cook County Jail’ am aeaf arall ac yn ychwanegol i hyn mae straen ychwanegol yr achos arnynt. Mae angen llythyrau a chardiau arnynt i roi hwb i’w hysbryd a’u cadw’n gryf. Bydd llwythi o lythyrau a chardiau yn dangos iddynt nad ydynt ar ben eu hunain! Yn ddiweddar fe wnaethom gyhoeddi ein hymgyrch “We’ve Got Your Back!” ymgyrch ysgrifennu llythyrau, felly dylech gynnwys yr ymadrodd hwn yn eich cardiau a llythyrau fel y gallant weld cryfder ein rhifau!

Brent Betterly
# 2012-0519001
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Brian Church
# 2012-0519002
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Jared Chase
# 2012-0519003
Blwch Post 089002
Chicago, IL 60608

Ynglŷn â’r “NATO 3”
Ar 16eg o Fai, 2012, fe wnaeth heddlu Chicago gyrchu fflat yn ardal Bridgeport Chicago mewn ymgais i godi ofn ar bobl oedd yn bwriadu mynychu’r protestiadau oedd ar fin digwydd yn erbyn cynhadledd NATO (North Atlantic Treaty Organization). Gan eu bygwth gyda dryll, fe wnaeth yr heddlu arestio 11 o bobl oedd tu fewn ag o amgylch y fflat ac yn gyflym fe ddiflanasant nhw i grombil rhwydwaith o ‘gyfleusterau cadw’ yn Sir Cook, Illinois. Ar ôl ychydig ddyddiau, dechreuodd ychydig o bethau dod yn amlwg: yr oedd 2 o’r ymgyrchwyr a gafwyd eu harestio mewn gwirionedd yn aelodau o’r heddlu cudd o Chicago ac wedi targedu’r ymgyrchwyr go iawn ar gyfer eu harestio. Cafodd 6 ohonynt eu dal yn anghyfreithlon a fe’i rhyddhawyd ar y funud olaf posib cyn i unrhyw un weithredu trwy’r llysoedd ar gyfer eu rhyddhau. Cafodd 3 ohonynt eu cyhuddo o gyhuddiadau ffug o derfysgaeth gyda chymhelliant gwleidyddol. Mae’r tri hyn yn cael eu hadnabod fel y “NATO 3”. Yn y pen draw fe’u cyhuddwyd gyda 11 o droseddau gan gynnwys darparu deunyddiau ar gyfer terfysgaeth, gynllwynio i gyflawni terfysgaeth, a chreu chocteli Molotov. Maent yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar.

Er mwyn glywed y diweddaraf ynghylch yr achos, ewch i’r wefan. Tanysgrifiwch er mwyn derbyn ar gyfer ein cyhoeddiadau listserv drwy e-bostio nato-5-announce-subscribe [at] lists.riseup.net, a dewch o hyd i ni ar Facebook ar ‘Free the NATO 5!‘, hefyd dilynwch ni ar https://twitter.com/FreeNATO5 .

Cyfieithiad gan “Anarchist Welsh Translation” ar gyfer “Free the NATO 5!”