Protest: Nid yw Heddlu Cudd yn esgus dros gam-drin

24fed o Fawrth am 6yh tu allan i Orsaf Heddlu Canolog Caerdydd

copshop

Mae wedi bod dros bum mlynedd ers i ni ddysgu nad oedd Mark “Marco” Jacobs yn anarchydd arall yn y sin ymgyrchu yn ne Cymru, ac roedd mewn gwirionedd yn aelod o’r heddlu cudd.

Ers hynny mae nifer o bobl a gafodd eu heffeithio’n uniongyrchol gan ei ddefnydd o berthnasau rhywiol fel tacteg ymdreiddiad wedi gweithredu’n gyfreithiol i geisio gwneud y system gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd.

Ar ben hyn, yn warthus, mae Heddlu De Cymru a’r Heddlu Metropolitan wedi cadw amddiffyniad “Ni chadarnhaid na gwadiad” ar bob agweddau o weithredoedd Heddwas Jacobs.

Ar ddydd Mercher y 25ain o Fawrth fe fyddwn yn gwrthwynebu’r “amddiffyniad” yma yn Llysoedd Brenhinol Cyfiawnder, Llundain.

Ymunwch efo ni’r noson gynt am brotest tu allan i Swyddfa Heddlu Caerdydd Canolog i dynnu sylw at yr achos a’r broblem o blismona cudd yn gyffredinol

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/452508508246682/

Heddlu cudd yng Nghaerdydd

Dyma gyfweliad Anarchydd o Gasnewydd ar BBC Radio Wales ynglyn a ymdreiddiad heddwas cudd o’r enw ‘Marco’. i’w grwp. Cafodd hyn ei gadarnhau gan y grwp; Rhwydwaith Anarchaidd Caerdydd yn 2011.

Mae’r cyfweliad yn arswydus ond yn ddifyr tu hwnt wrth ystyried y datgeliad diweddar o eithafiaeth ysbio yn y DU ar pobl gyffredin. Dylai’r ffaith fod hyn wedi a dal yn digwydd ein gofidio. Yr ydym 8 gwaith mwy tebygol i gael ein lladd gan heddlu na gan derfysgwyr. Ydi ysbio ar ymgyrchwyr yn fodd o’m hamddiffyn felly? Os na dim er mwyn ein hamddiffyn, pam eu bod yn ysbio arnom?

Mae menywod sydd wedi cael perthnasau hir dymor gyda heddlu cudd o’r fath yn dod a achos llys yn eu herbyn ar hyn o bryd.