Bloc Radicalaidd y Gweithwyr

“DAW DYDD PRYD FYDD EIN DISTAWRWYDD FWY PWERUS NA’R LLEISIAU RYDYCH YN CROGI HEDDIW.”

(Agust Spies ar y sgaffold cyn ei ddineyddiad)

Chicago

Bydd Anarchwyr De Cymru yn gwrthdystio yng Nghaerdydd i ddathlu Calan Mai eleni. Yn wreiddiol yn ŵyl baganaidd, mae gan yr ŵyl y banc Calan Mai gyfoes ei wreiddiau yn y frwydr ar gyfer “y diwrnod wyth awr” a mae’n cael ei ddathlu ar draws y byd fel Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr. Mae hyn i gofio undebwyr llafur anarchaidd a cafodd ei dienyddio yn Chicago yn 1887. Cawsant eu cyhuddo ar gam o daflu bom ar yr heddlu a oedd yn gwasgaru torf yn y Haymarket yn ystod gwrthdystiad a oedd yn cynnwys dros 400,000 o weithwyr yn Chicago ar y 4ydd o Fai, 1886.

Ni farwodd y syniad anarchaidd gyda’r gweithwyr hyn yn 1887 ac mae’n parhau i fod yn ysbrydoliaeth i lawer sydd yn brwydro yn erbyn cyfalafiaeth ar draws y byd. Rydym yn galw ar bawb sy’n brwydro dros byd o gyfiawnder, urddas a rhyddid i ddod at ei gilydd i ymuno â ni y Calan Mai yma yng Nghaerdydd.

Dewch â’ch baneri coch a du a baneri brwydr dosbarth!

Byddwn yn cwrdd am 12 canol dydd ym mhen deheuol Heol Y Santes Fair, dan bont y rheilffordd ger y Wetherspoons y Great Western. Mae’r orymdaith yn cychwyn am 12.30 drwy strydoedd canol Dinas Caerdydd i rhywle…. heb areithiau y biwrocratiaid!!!

Protest: Nid yw Heddlu Cudd yn esgus dros gam-drin

24fed o Fawrth am 6yh tu allan i Orsaf Heddlu Canolog Caerdydd

copshop

Mae wedi bod dros bum mlynedd ers i ni ddysgu nad oedd Mark “Marco” Jacobs yn anarchydd arall yn y sin ymgyrchu yn ne Cymru, ac roedd mewn gwirionedd yn aelod o’r heddlu cudd.

Ers hynny mae nifer o bobl a gafodd eu heffeithio’n uniongyrchol gan ei ddefnydd o berthnasau rhywiol fel tacteg ymdreiddiad wedi gweithredu’n gyfreithiol i geisio gwneud y system gymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd.

Ar ben hyn, yn warthus, mae Heddlu De Cymru a’r Heddlu Metropolitan wedi cadw amddiffyniad “Ni chadarnhaid na gwadiad” ar bob agweddau o weithredoedd Heddwas Jacobs.

Ar ddydd Mercher y 25ain o Fawrth fe fyddwn yn gwrthwynebu’r “amddiffyniad” yma yn Llysoedd Brenhinol Cyfiawnder, Llundain.

Ymunwch efo ni’r noson gynt am brotest tu allan i Swyddfa Heddlu Caerdydd Canolog i dynnu sylw at yr achos a’r broblem o blismona cudd yn gyffredinol

Digwyddiad Facebook: https://www.facebook.com/events/452508508246682/

Arfau Dwr yn dod i Gymru a Lloeger

Mae’r ffilm arswydus hwn yn dangos union beryglon arfau dwr. Un peth nad yw’r ffilm yn nodi bod cemegion yn cael ei hychwanegu i’r arf dwr a gallu golygu bod rhywyn a gaiff eu taro gan y ‘dwr’ yn cael eu llosgi. Mae hyn wedi digwydd eisioes yn Chile ac yr Almaen.

 

Yn hytrach na gwneud ein cymdeithas yn un mwu saff, bydd rhoi arfau o’r fath i heddlu yn sicr o gynyddu’r nifer o bobl yn cael eu hanafau a’i lladd gan yr heddlu. Ers 1990 mae 1476 o fobl wedi marw ar ol dod i gyswllt gyda’r heddlu, mae’r rhif hwnnw llawer iawn uwch na pobl sydd wedi eu lladd mewn terfysgiedd, protestiadau neu hyd yn oed gan derfysgwyr. 

Un rheswm y mae’r heddlu yn ei ddefnyddio er mwyn cyfiawnhau arf o’r fath yw terfysgoedd 2011. Os cofiwn yn gywir, heddwas yn saethu a lladd dyn ag arwaenodd at y terfysgoedd. Sut felly gall rhoi rhagor o arfau i’r heddlu atal terfysgoedd os mai heddlu arfod a eu cychwynodd yn y lle cyntaf? Cyfiawnhad tila arall y mae’r heddlu yn ei wthio yw’r syniad fod angen arfau o’r fath i reoli protestiadau yn erbyn y torriadau. Mae hyn yn engrhaifft amlwg o’r heddlu yn ceisio dychryn pobl rhag gweithredu eu hawl i brotestio.

I wrthwynebu yr arf dwr yma ysgrifennwch erbyn y 28fed o Chwefror at yr heddlu metropolitan; watercannonengagement@mopac.london.gov.uk

Meddianu Shell yng Nghaerdydd

511033Ar y 29fed o Fehefin, mewn undod gyda’r gwersyll protest yn Mayo, Iwerddon, fel rhan o’r wythnos o wrthdystio yn erbyn Shell, fe wnaeth rhai anarchwyr gynnal gweithred yn ne Cymru. Yr oedd y weithred ei hun yn cynnwys gollwng banneri a meddianu to yr orsaf betrol Shell ym Mhontprennau ar gyrion Caerdydd. Cafodd taflenni eu dosbarthu, yn egluro’r hyn y mae Shell yn ei wneud a fe wnaeth y protestwyr sgwrsio gyda pobl ynghylch y gwersyll protest yn erbyn Shell yn Swydd Mayo. Ni chafodd neb eu harrestio er fe ddaeth nifer o heddlu i ‘fonitro y sefyllfa’ yn ystod y bore. Dyma ddyfyniad gan y protestwyr a gymerwyd o wefan Indymedia:

‘Solidarity with all peoples and communities affected and dispersed by Shell’s (and other profiteers’) despicable greed and profit-driven ecocide. From Alaska to Ireland, from Japan to Nigeria, and here in Cardiff also, the struggle against the suicidal convenience culture continues.’

Mae manylion llawn y weithred hon ar gael yma ar Indymedia.