Taithwybodaeth y Groes Ddu Anarchaidd o Belarws yng Nghaerdydd

 Bydd Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd yn cynnal sgwrs gan gyfaill o’r Groes Ddu Anarchaidd yn Belarws yn The Wells Hotel ar Ddydd sadwrn y 23 ain o Chwefror.Bydd bwyd fegan ar gael am gyfraniad yn dilyn y sgwrs. Dyma’r digwyddiad ar Facehook.

Amser: 6.00yh ar y 23ain o Chwefror

Lleoliad: The Wells Hotell, 77 Stryd Craddock, Glanyrafon, CF11 6EW

Dolen i wefan Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd.

BEARUS ABC

Croeso i bawb.

Cefndir y Taithwyodaeth

Er gwaethaf croesawu rhyddhad Pavel Syramolatau ym mis Medi 2012, mae 5 cymrodyr a gefnogir gan y Groes Ddu Anarchaidd yn dal mewn carchardai ym Melarws ac yn wynebu blynyddoedd mewn carchar ers iddynt gael eu ffeindio’n euog o amrywiaeth o droseddau yn 2011.

Cafodd Artsiom Prakapenka ei garcharu am ymosod ar bencadlys y KGB yn Bobruisk, mewn unoliaeth gyda anarchwyr a cafodd eu harestio yn 2010. Mae’n wynebu 7 mlynedd o garchar.

Artsiom Prakapenka

Artsiom Prakapenka

 Mae Jauhen Vaskovich yn gwynebu yr un peth, wedi ei gyhuddo o’r un drosedd.

Gwynebai Ihar Alinevich 8 mlynedd o garchar, wei ei gyhuddo o ymosod ar y llysgenhadaeth Rwsieg yn Minsk mewn unoliaeth gyda anarchwyr o Rwsia yn yr achos Khimki a oedd o broffil uchel. Fe’i cafwyd yn euog hefyd o losgi bwriadol yn y Belarusbank ac ymosod ar ycasino ‘Shangri La’ . Mae’n gwadu y cyhuddiadau hyn i gyd, ond cafodd ei herwgipio gan heddlu cudd pan oedd ym Moscow a cafodd ei ecstradeiddio’n anghyfreithhlon i Belarws. Cafodd ei gyhuddo hefyd o gymryd rhan mewn gwrthdystiad wrth-filitaraidd ger y pencadlys y ‘Staff Cyffredinol’ yn Minsk.

 

Banner yn galw am ryddhad  Ihar Alinevich ac eraill.

Banner yn galw am ryddhad Ihar Alinevich ac eraill.

Cafodd Aliaksandr Frantskievich ei ddedfrydu i 3 blynedd o garchar am gymryd rhan mewn ymosodiad ar adeilad Ffederasiwn yr Undebau Llafur (a reolwyd gan y wladwriaeth) ac am hacio cyfrifiadurol. Er bod ganddo broblemau iechyd difrifol (dim ond un aren sydd ganddo ef) mae dal yn cael ei ddal mewn ‘cell cyn-achos llys’.

Cafwyd Mikalai Dziadok hefyd yn euog o yr ymosod ar adeiladau y ‘Shangri La’ ac yr undebau llafur, a chymryd rhan yn y gwrthdystiad wrth-militaraidd, fe’i dedfrydwyd i 4.5 mlynedd ar ôl cael ei ddal yn anghyfreithlon gan yr awdurdodau. Mae hefyd yn gwadu’r cyhuddiadau yn ei erbyn.

 

Mikalai Dziadok

Mikalai Dziadok

Mae’r difrod troseddol y mae’r cymrodwyr yma wedi cael eu cyhuddo ohono ddim ond yn dod i swm o arian llai na ychydig ganoedd o ddoleri ym mhob achos. Maent yn cael eu cadw mewn amodau garw, adlewyrchai hyn y ffaith nad ynt yn ufuddhau i drefn y carchar.

Mae’r euogfarnau hyn yn rhan o ormes ideolegol o’r anarchwyr yn Belarws. Maent yn deillio o’r adfywiad mewn anarchiaeth ym Melarws yn y blynyddoedd diwethaf. Yn wahanol i rai wledydd eraill a oedd yn gyn-aelodau o’r Undeb Sofietaidd ac unbenaethau modern eraill, nid yw anarchwyr yn ffurfio cyfran fach o’r carcharorion a wrthdystiai o blaid democratiaeth ac yn erbyn y wladwriaeth a’i llygredigaeth. Maent mewn gwirionedd bron yn cyfrio am hanner y ‘carcharorion gwleidyddol’ yn Belarws. Mae hyn yn rhannol oherwydd ei bod yn bosibl cael diddymiad o’r amser carcharu os byddwch yn derbyn eich euogrwydd ac yn ysgrifennu ac erfyn am faddeuant gan y wladwriaeth. Nid yw y 5 yma yn fodlon gwneud hyn.

Mae’r ABC Belarwseg wedi ymgyrchu’n gyson iddynt gael eu rhyddhau, ac yn y tymor byr er mwyn caniatáu ymweliadau, meddyginiaeth, llythyrau a llenyddiaeth i’r carcharorion. Maent hefyd yn codi arian ar gyfer ffioedd cyfreithwyr ac i brynu bwyd i’r cymrodyr. Gyda chefnogaeth gan y Ffederasiynau Anarchaidd Rhyngwladol (IFA-IAF) y maent yn mynd ar daith drwy Ffrainc, yr Eidal, yr Almaen, Sbaen a’r DU, er mwyn codi ymwybyddiaeth a sbarduno unoliaeth pellach. Mae siawns dda o lwyddo (oleiaf yn rhannol) oherwydd mae’r Llywydd Belarwsaidd, Alexander Lukashenko wedi mynegi dymuniad i’r wlad ymuno â’r UE. Mae son y caiff hyn ei ystyried os yw sefyllfa hawliau dynol yn y wlad yn cael ei ymdrin ag ef.

Bydd y siaradwr ABC Belarws yn y DU tua canol mis Chwefror – tan canol mis Mawrth i drafod y sefyllfa ar gyfer gweithredwyr yn y wlad ac i adeiladu unoliaeth ar gyfer y carcharorion.Os gwelwch yn dda ystyriwch drefnu cyfarfod.

Am fwy o wybodaeth am y carcharorion a’r ABC yn Belarus: http://abc-belarus.org

Y cefndir uchod wedi ei gyfieithu o’r wefan wreiddiol yma.