Rhaglen ‘Dweud Pethe’ yn trafod Cyfalafiaeth.

Poen yn din ydi’r Tori na, cau gadael Rob Griffiths dweud ei ddweud…

Efallai basa’r rhaglen yma wedi gallu gallu rhoi gwell sylw anarchiaeth yn hytrach na chomiwnyddiaeth yn unig… Wedi’r cwbwl anarchwyr oedd tu ol y mudiad ‘Occupy’ gyda cylchgrawn Adbusters .Dydi gwrth-gyfalafol ddim yn golygu o reidrwydd ‘comiwnydd’ a dim arall… Rhaglen ddifyr er hynnu!